ECHOFLUXX

ECHOFLUXX 12, FESTIVAL EXPERIMENTÁLNÍ HUDBY A NOVÝCH MÉDIÍ
úterý 17. 4. 2012 — 21. 4. 2012

a jeho součást výstava EVERYDAY NATURE
Everyday Nature – téma a název vy´stavy – představuje práce sedmi umělců, které
různy´mi způsoby reflektují fenomén každodennosti.
Slova Everyday (všední, každodenní, obyčejny´, běžny´, obvykly´, nezajímavy´)
and Nature (příroda, podstata, přirozenost, základní vlastnost, povaha, charakter,
nátura, nahota) tvoří nedělitelnou dvojici. Vy´znam jednoho slova je závisly´ na
druhém, navzájem se podmiňují a ovlivňují.
Dynamika tohoto vztahu se objevuje ve vnímání našich vztahů a prostředí, ve
kterém žijeme, v pohybech které vytváříme, v procesech jichž se účastníme.
Kurátor: Petra Vlachynská
Vytavující umělci: Michal Cimala, Linda Čihařová, Michal Kohút, Quido Sen, Dada
Tragorová, Martin Tůma, Diana Winklerová

sledujte echofluxx na facebooku

Instalace Jedna rodina: