Long Journey / Dlouhá Cesta

Instalation created for exhibition „Trace the Tweet-face the speed“ in Školská gallery 2012.

 

The installation consists of set of small sculptures, depicting bird – people arranged in a similar formation as birds, who are flying long journeys. Theese bird – people flocks is oriented from the ground up and causes a feeling of class hierarchy, which exists in various social groups and especially working groups. I wonder if there could be some paralell tohuman groups and how would this cooperation look like, if it will be governed by similar rules as bird´s rules.

 

 

Instalace “Dlouhá cesta” je skupina hliněných sošek pololidí-poloptáků uspořádaných v podobné formaci v jaké létají husy při svých dlouhých cestách. Toto ptakolidské hejno je orientované odspoda nahoru a vyvolává tak pocit třídní hierarchie, jaká panuje v různých společnských skupinách a zejména těch pracovních. Zajímalo by mne, zda a jak by fungovala lidská skupina která se snaží o dostažení nějakého cíle, pokud by se řídila podobnými pravidly jako ptáci.