treenimal escape / útěk

 

 

The Treenimal Escape is a garden instalation – a running skeleton creature made of tree branches projected on a trimed wood species.This creature is desperately trying to escape from its golden cage into an open land, but thanks to its constitution it can not.Within the garden it is very well taken cared of it, but it may want also try, what it a wild growth.How domesticated animals and platns and our manners to them reflect our own hidden desires?

 


 

Treenimal Escape je večerní venkovní videoinstalace, která využívá živého keře s kultivovaným tvarem nebo jiného zeleného lidmi upravovaného porostu jako projekčního plátna.
Diváci vidí nekonečnou smyčku běžícího zvířete nedefinovaného druhu – tedy jeho kostru složenou z fotografií větví. Tvor se zoufale snaží uniknout ze své zlaté klece (místa, kde je o něj pečováno, ale možná někdy až příliš) do volné přírody, avšak vzhledem ke své přirozenosti rostliny nemůže. V rámci zahrady nebo parku je o něj vždy dobře postaráno, ale zárověň by možná rád i za cenu jiných nebezpečí okusil, co je to divoký růst. Nejsou lidé náhodou také víceméně dobrovolně zajatci jejich pohodlných životů ve městě? Mohou domestikovaná zvířata a rostliny a naše chování k nim reflektovat naše vlastní skryté touhy?