Go Fever / Cestovní horečka

GO FEVER
Theese drawings were first made whenever I was abroad or came back and needed a feedback from my soul..

CESTOVNÍ HOREČKA
Tyto kresby tvoří soubor, vzniklý na cestách do vzdálených zahraničních oblastí nebo z dojmů po jejich návratu. Kresba na rozdíl od fotografie zachytí i myšlenky, jaké se člověku v danou chvíli honily hlavou. Fixuje a zpracovává tak i podvědomé signály nového prostředí.Výsledek je tak kombinací konkrétní situace a vjemu – dojmu z daného místa v daný čas a toho, co mi připomíná v rámci mé předchozí nebo následující zkušenosti.