VISUAL GENEALOGY / VIZUÁLNÍ GENETIKA

 

 


VIZUÁLNÍ GENETIKA

Stavebními kameny této práce jsou fotografie z Nového Mexika. Častým prohlížením jsem k nim získala zvláštní vztah, který podněcoval přiřazování ke každé z nich specifický charakter. Každá se stala jedincem v organickém slova smyslu. Části, ze kterých se fotky skládají (barvy, tvary), jsou jako geny, které vytvářejí vlastní estetický kód. Podle toho jsem se mezi nimi snažila najít nějaké příbuzenské vztahy. Všimla jsem si, že u některých je možnost jejich pomyslného zkombinování s jinou, zcela odlišnou fotografií a výsledkem tohoto zkřížení může být fotografie další, již existující.

Celý složený rodokmen je zároveň obrazem rodiny, jak je dnes chápána. Staší„generace“ se zmenšují , což částečně ilustruje skutečnost, jak rychle se ztrácí povědomí a znalost o našich rodičích, prarodičích atd. Pod největší fotografií je v instalaci ještě video, představující novou možnost v křížení informací jakou je genová manipulace. Za jedinou generaci tak lze učinit skok, jež by jinak nebyl možný (vyjmu-li přirozené genetické anomálie).

Výsledné video (historicky novější médium, než je fotografie) je tvořeno snimáním obrazovky při práci na poslední fotografii rodokmenu. Tu upravuji klonováním částí z fotografií „předků). Z fotografie tak vzniká místy abstraktní obraz, obraz možná odrážející naše budoucí možnosti bezuzdné tvořivosti i na poli genetického kódu.

PHOTO GENEALOGY

Can a picture be accepted as an individual with its own character and features?

When I made photos in New Mexico I started some special relationship with them, almost like with my family members. I felt, that each of them has a personality. So I started to combine each other so they created trio: parents and a child. I set them after a general impression which they had on me. Than it was just a step to the whole genealogy. The photos which are the “oldest” are the smallest.

Whole genealogy is also an image of a family, how it is nowdays – the more into our history we go, the less informations we know about our parentages.

Last part of that instalation is a video, which is representing a new possibility in interbreeding informations such as a gene manipulation. In one generation you can make huge , formerly unpossible step.

I recorded the screen while taking some parts from the other photos from the genealogy and cloned it to the last image. Similarly like geneticists will do, if they would like to create some new species.