TELEKONEXIS

 

Hemisféry, 125x125cm, akryl na plátně

 

Telekonexe, 2x (60x60cm), digitální tisk na plátně

 

Telekonexe / Hemisféry
Pocit z práce na počítači, postupné prorůstání člověka a jeho osobního počítače a vývoj jejich specifické vzájemné komunikace. Povaha myšlenek a emocí, kterou vysíláme směrem k počítači, se odráží v chování se jeho systému.
Bude moci tuto formu ovlivňování nějak technicky uchopit? Na jaké bázi bude fungovat? Jak bude vypadat platforma, kde se oba světy setkají? Podle dosavadního trendu to vypadá, že se počítače spíše naučí řeč lidskou, ale možná máme takovou platformu již v přímo v našem mozku a víme o ni stejně tak málo jako o jiném podprahovém vnímání.
Dva obrazy skupin stožárů elektrického vedení představují lidské hemisféry, logickou a intuitivní, soupeřící i spolupracující, ovlivňující způsob našeho přemýšlní. Která z nich nám nakonec pomůže lépe pochopit vědomí nadcházejících superpočítačů?

Teleconexis / Hemispheres
Dwo double pictures which present a connection between a man and his computer and their specific communication.
A growing of one into another in the term of knowing each other needs. According to my contemplation, the computer can react on his owners forms of moods. One can almost say that when somebody gets angry during working on computer, it is much more often, that the computer gives some error.
I am interested in the techncal side of this efect and if we will be ever able to understand it.
There is a need for a platform, where both worlds can fuse. Nowdays it looks that it will be rather computers, who will learn humans language, but maybe we have such platform in our body too and we know so little about it as we know about extra-sensory perception. A man, sitting by the computer produces some electromagnetic rays – the body energy, which is in the fact the same like the one which is running the computer.
The paintings are presenting the diference beetween left and right brain – logical and chaotic – intuitive way of thinking The smaler pictires than growing connection beetween man and machine. If we will be able to use our feelings with logical cogitation, out of which an language of computers had raised, there will be a chance for telepathic connection beetween us and our computers.