Streptomyces

 

Streptomyces
Tento projekt byl inspirován návštěvou institutu Mikrobiologie – laboratoře bioinformatiky na AVČR. Jejich výzkum spočívá v analyze, modelování a simulaci regulátorů procesů v buňkách a poskytuje bioinformatickou podporu pro měřená data.
Chtěla jsem studovat prostředí laboratoře bioinformatiky stejnými nástroji, jaké vědci používají při studiu jejich nejčastějšího materiálu – bakterií Streptomyces a pokusila jsem se převést odvozený procesy na fotografie pořízených v laboratoři. V podstatě jsem zkoumala, jak na sebe působí jednotlivé části obrazu, které factory jsou při vnímání důležité a které jsou provázané.
Výsledná instalace se skládá z 3 fotograií prostoru, 3 grafů ukazující vztahy detailů na obraze, fotografie detailů, video levitujícího grafu v chodbě laboratoře a 3 objekty – rekonstrukci 2D fotografie zpět do 3D prostoru.

Streptomyces
This project is inspired by research of the Institute of Microbiology– Laboratory of Bioinformatics. Their research is based on analyzing, modeling, and simulating regulatory processes in the cell, and providing bioinformatics support for measured data.
In my work I performed similar processes on several photographs made in their laboratories.It is a picture of their working place and its atmosphere. I am studying the picture of laboratory environment by similar tolls like scientist from Laboratory of Bioinformatics use to study Streptomyces bacteria.
As a final result I have 3 photos, 3 graphs showing connections, video showing graph levitating in the laboratory corridor, photographs of details from the graphs (bigger photographs) and 3 objects made from the photograph as a reconstruction of a space.