Trash made Medusy

Z vyřazených lcd monitorů, konkrétně z orůsvitné matné plastové folie vznikla tato skupinka – svítidlo inspirované medúsami.