METASNY/METADREAMS

The series of Photodrawings are a way to see things hidden to the racional perspective.
By using highly scaled photographs and a moment of automatic imagination, I reveal the invisible creatures whispering words of survival or decay.
By accessing the landscape in such a scale that common real nature objects are almost only abstract, I get to it´s inner world.
The drawing express a change in meaning of the landscape into an interactive individuality.
Simply, I am trying to catch the story and psychological portrait of a place.
The idea of this series is inspired by scientific research of the physical powers running the living system. In spite of that, the aim is not to exactly describe the system, but to feel the relationships within.

Fotokresby jsou pro mne způsobem, jak uvidět formy jinak skryté racionální perspektivě.
Tento způsob tvorby byl inspirován světem viděným v mikroskopu a otázkami, které vyvolává. Použitím zvětšené části fotografie krajiny a volné představivosti ožívají stvoření žijící všude v našem prostředí a našeptávající mi příběhy o přežití i zániku.
Samy se ukazují postavy, příběhy a situace, které chtějí být zvýrazněny.
Výsledná kresba je výrazem osobního čtení v daném prostředí a posunuje význam krajiny na interaktivní osobnost. Vzniká tak psychologický portrét a záznam osobního příběhu místa.