ZOOM IN SCAPES

The series of paintings, which are inspired by images from the electron microscope has origin in a question if there exist a landscape in this micro scale. How does it look like and who lives there?

Série obrazů ZOOM IN SCAPES vznikla z mých úvah o tom,  zda existuje krajina i v mikroskopickém měřítku. Jak vypadá taková miniscenerie? Kdo v ní žije?
Inspirovala jsem se snímky z elektronového mikroskopu, v nichž jsem hledala kompozice, které mi připomínaly morfologii krajiny nebo tvorů v ní žijících.

Remote Cliff / 150x120cm / acrylic and oil on canvas
original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )
SOLD

Vzdálený převis /150x120cm /akryl a olej na plátně
(fotografická předloha: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )

Cut-scape / 130x130cm / acrylic and oil on canvas
original microscope image: PhD MSc J.E. Patterson)
SOLD

Krajina řezu /130x130cm_akryl a olej na plátně
fotografická předloha – snímek z mikroskopu : PhD MSc J.E. Patterson

Crystalic-Nutria_130x120cm / acrylic and oil on canvas
original microscope image: PhD MSc J.E. Patterson)
SOLD

Krystalická Nutrie  / 130x120cm  /akryl a olej na plátně
(fotografická předloha: PhD MSc J.E. Patterson )

Flea in a flea’s fur coat_130x120cm / acrylic and oil on canvas
original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )
SOLD

Blecha v bleším kožichu / 130x120cm  /akryl a olej na plátně
(fotografická předloha: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )

Wooden cliff _130x120cm / acrylic and oil on canvas
original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )
Prize: 880 €

Dřevěný útes / 130x120cm  /akryl a olej na plátně
(fotografická předloha: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )
Cena: 25.000 Kč

Sea-grass-mountain

Sea grass mountain_130x120cm / acrylic and oil on canvas
original microscope image: PhD MSc J.E. Patterson
SOLD,  courtsey of Egon Schiele Art Centre

Řasová hora / 130x120cm  /akryl a olej na plátně
fotografická předloha: PhD MSc J.E. Patterson
ve sbírce: Centrum Egona Schieleho v Českém Krumlově

Poplars on the Ganymedes /100x75cm/ acrylic and oil on canvas
original microscope image: PhD MSc J.E. Patterson
Prize: 800 €
Topoly na Ganymedu /100x75cm  /akryl a olej na plátně
fotografická předloha: PhD MSc J.E. Patterson
Cena: 20.000 Kč

The Barrier /100x75cm/ acrylic and oil on canvas
original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
Bariéra/100x75cm  /akryl a olej na plátně
(fotografická předloha: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
SOLD

Histola The bison’s plateau /100x75cm/ acrylic and oil on canvas / 2015
original microscope image: Ing. Tomáš Wald
Histola Zubří planina/100x75cm  /akryl a olej na plátně / 2015
fotografická předloha: Ing. Tomáš Wald
SOLD

The forest clearing /100x75cm/ acrylic and oil on canvas / 2015
original microscope image:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
Prize: 720 €
Lesní mýtina/100x75cm  /akryl a olej na plátně / 2015
fotografická předloha:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
Cena: 18.000 Kč

The monk /100x75cm/ acrylic and oil on canvas / 2015
original microscope image:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
not for sale

Mnich /100x75cm  /akryl a olej na plátně / 2015
fotografická předloha:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
neprodejné

Prehistoric clouds /100x75cm/ acrylic and oil on canvas / 2015
original microscope image:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
Prehistorické mraky /100x75cm  /akryl a olej na plátně / 2015
fotografická předloha:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
SOLD

Best neighbours /100x75cm/ acrylic and oil on canvas / 2015
original microscope image:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
Prize: 650 €

Nejlepší sousedi /100x75cm  /akryl a olej na plátně / 2015
fotografická předloha:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
Cena: 16.000 Kč

Sousedi

Underground river /95x75cm/ watercolor, acrylic and oil on canvas / 2015
original microscope image:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
Podzemní řeka /95x75cm /akvarel, akryl a olej na plátně / 2015
fotografická předloha:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.


Mountain lake /100x75cm/watercolor,  acrylic and oil on canvas / 2015
original microscope image:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.

Horské jezírko /100x75cm  /akvarel, akryl a olej na plátně / 2015
fotografická předloha:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
Cena: SOLD

Za spolupráce s Jihočeskou universitou v Českých Budějovicích s panem Doc. RNDr. Františekem Weydou, CSc. jsem měla šanci se porozhlédnout skrze elektronový mikroskop ve zvětšeném světě obyčejných materiálů jako dřeva, písku, kamenů, brouků apod. (některé jsou též stavební materiály našich umělých prostředí)

Tyto materiály jsou kolem nás tak často, že je téměř přestáváme vnímat . Já jsem se vnořením do jejich struktury snažila najít výjevy, připomínající krajinu nebo nějaké formy jejích obyvatel.

Zajímalo mne, jaká nejmenší krajina může existovat a co lze za krajinu označit. Čím ji definovat. Na tuto otázku mi odpověděly bytosti, vynořující se z některých výjevů.

Ve výjevech, které vznikly se totiž neobjevuje prostředí samotné, ale i příběhy, které by se zde potenciálně mohly odehrát. Obyvatelé těchto míst nemají připomínat žádné konkrétní tvory, ale mají být esencí živosti a toho, co bych mohla nazvat jako spolubytí prostoru a jednotky. Mají být parafrází všech obyvatel jakýchkoliv prostředí. Oni totiž tím, že obývají nějaký prostor, vytvářejí tuto krajinu.