ZOOM IN SCAPES

Série obrazů ZOOM IN SCAPES vznikla z mých úvach o tom,  zda existuje krajina i v mikroskopickém měřítku. Jak vypadá taková miniscenerie? Kdo v ní žije?
Inspirovala jsem se snímky z elektronového mikroskopu, v nichž jsem hledala kompozice, které mi připomínaly morfologii krajiny nebo tvorů v ní žijících.

The series of paintings, which are inspired by images from the electron microscope has origin in a question if there exist a landscape in this micro scale. How does it look like and who lives there?

Vzdálený převis/Remote Cliff_150x120cm_ olej na plátně / oil on canvas
(fotografická předloha / original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )

Krajina řezu,Cut-scape_130x130cm_ olej na plátně / oil on canvas
(fotografická předloha / original microscope image: PhD MSc J.E. Patterson)

 

Krystalická Nutrie,Crystalic-Nutria_130x120cm_ olej na plátně / oil on canvas
(fotografická předloha / original microscope image: PhD MSc J.E. Patterson)

 

Blecha v bleším kožichu / Flea in a flea’s fur coat_130x120cm_ olej na plátně / oil on canvas
(fotografická předloha / original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )

 

Dřevěný útes, Wood-cliff_130x120cm_ olej na plátně / oil on canvas

(fotografická předloha / original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.)

 

Sea-grass-mountain

Řasová hora/ Sea grass mountain_130x120cm_ olej na plátně / oil on canvas

(fotografická předloha / original microscope image: PhD MSc J.E. Patterson

Topoly-na-Ganymedu_Poplars-on-the-Ganymedes_100x75cm_ olej na plátně / oil on canvas_2015

Ledový polom/Ice slash_2x 150 x 120 cm_ olej na plátně / oil on canvas

(fotografická předloha / original microscope image: PhD MSc J.E. Patterson)

 

Severní jeskyně, North-cave, 130×120 cm

 

Bariéra / The-Barrier_100x75cm_100x75cm_ olej na plátně / oil on canvas_2015

(fotografická předloha / original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )

 

Histola-Zubří-planina / Histola-The-bison’s-plateau_100x75cm_ olej na plátně / oil on canvas_2015

(fotografická předloha / original microscope image: Ing. Tomáš Wald)

 

 

Lesní mýtina / The forest clearing_100x75cm_ olej na plátně / oil on canvas_2015

(fotografická předloha / original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )

Mnich_The-monk_100x75cm_ olej na plátně / oil on canvas_2015

(fotografická předloha / original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )

 

Prehistorické mraky / prehistoric clouds
75 x100 cm, 2015
olej na plátně /  oil on canvas
cena:  10.800,-

(fotografická předloha / original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )

 

Sousedi/Neighbours_100x75cm_akvarel a olej na plátně /aquarel and oil on canvas

Sousedi

(fotografická předloha / original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )

 

Podzemní řeka / Underground river
95 x75 cm, 2015
akvarel na plátně /  aquarel on canvas
prodejní cena:  10.800,-

 

Horské jezírko / Mountain lake
75 x100 cm, 2015
akvarel na plátně /  aquarel on canvas
prodejní cena:  10.800,-

Za spolupráce s Jihočeskou universitou v Českých Budějovicích s panem Doc. RNDr. Františekem Weydou, CSc. jsem měla šanci se porozhlédnout skrze elektronový mikroskop ve zvětšeném světě obyčejných materiálů jako dřeva, písku, kamenů, brouků apod. (některé jsou též stavební materiály našich umělých prostředí)

Tyto materiály jsou kolem nás tak často, že je téměř přestáváme vnímat . Já jsem se vnořením do jejich struktury snažila najít výjevy, připomínající krajinu nebo nějaké formy jejích obyvatel.

Zajímalo mne, jaká nejmenší krajina může existovat a co lze za krajinu označit. Čím ji definovat. Na tuto otázku mi odpověděly bytosti, vynořující se z některých výjevů.

Ve výjevech, které vznikly se totiž neobjevuje prostředí samotné, ale i příběhy, které by se zde potenciálně mohly odehrát. Obyvatelé těchto míst nemají připomínat žádné konkrétní tvory, ale mají být esencí živosti a toho, co bych mohla nazvat jako spolubytí prostoru a jednotky. Mají být parafrází všech obyvatel jakýchkoliv prostředí. Oni totiž tím, že obývají nějaký prostor, vytvářejí tuto krajinu.