ZOOM IN SCAPES

Série obrazů ZOOM IN SCAPES vznikla z mých úvach o tom,  zda existuje krajina i v mikroskopickém měřítku. Jak vypadá taková miniscenerie? Kdo v ní žije?
Inspirovala jsem se snímky z elektronového mikroskopu, v nichž jsem hledala kompozice, které mi připomínaly morfologii krajiny nebo tvorů v ní žijících.

The series of paintings, which are inspired by images from the electron microscope has origin in a question if there exist a landscape in this micro scale. How does it look like and who lives there?

Sea-grass-mountain

Řasová hora/ Sea grass mountain_130x120cm_ olej na plátně / oil on canvas

Vzdálený_převis:Remote Cliff

Vzdálený převis/Remote Cliff_150x120cm_ olej na plátně / oil on canvas


Vzdálený_převis

(fotografická předloha / original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )

 

 

Krajina řezu,Cut-scape, 130x130

Krajina řezu,Cut-scape_130x130cm_ olej na plátně / oil on canvas

 

Krajina-řezu

(fotografická předloha / original microscope image: PhD MSc J.E. Patterson)

 

Krystalická Nutrie,Crystalic-Nutria, 130x120

Krystalická Nutrie,Crystalic-Nutria_130x120cm_ olej na plátně / oil on canvas

 

Krystalická-Nutrie

(fotografická předloha / original microscope image: PhD MSc J.E. Patterson)

 

Blecha v bleším kožichu : Flea in a flea's fur coat.sfw

Blecha v bleším kožichu / Flea in a flea’s fur coat_130x120cm_ olej na plátně / oil on canvas

 

Blecha-v-bleším-kožichu

(fotografická předloha / original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )

 

Dřevěný útes, Wood-cliff, 130x120.sfw

Dřevěný útes, Wood-cliff_130x120cm_ olej na plátně / oil on canvas

 

Dřevěný-útes

(fotografická předloha / original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.)

 

Sea-grass-mountain

Řasová hora/ Sea grass mountain_130x120cm_ olej na plátně / oil on canvas

 

Topoly-na-Ganymedu_Poplars-on-the-Ganymedes_100x75cm_olej-na-plátně_2015sfw

Topoly-na-Ganymedu_Poplars-on-the-Ganymedes_100x75cm_ olej na plátně / oil on canvas_2015

 

řasová-hora

(fotografická předloha / original microscope image: PhD MSc J.E. Patterson)

 

Ledový polom:Ice slash,2x 150x120cm_1

Ledový polom/Ice slash_2x 150 x 120 cm_ olej na plátně / oil on canvas

 

Ledoý-polom

(fotografická předloha / original microscope image: PhD MSc J.E. Patterson)

 

Severní jeskyně, North-cave, 130x120.sfw

Severní jeskyně, North-cave, 130×120 cm

 

Bariéra_The-Barrier_100x75cm_olej-na-plátně_2015sfw

Bariéra / The-Barrier_100x75cm_100x75cm_ olej na plátně / oil on canvas_2015

 

Bariéra

(fotografická předloha / original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )

 

Histola-Zubří-planina_Histola-The-bison's-plateau_100x75cm_olej-na-plátně_2015sfw

Histola-Zubří-planina / Histola-The-bison’s-plateau_100x75cm_ olej na plátně / oil on canvas_2015

 

Histola-Zubří-planina

(fotografická předloha / original microscope image: Ing. Tomáš Wald)

 

Lesní-mýtina_The-forest-clearing_100x75cm_olej-na-plátně_2015sfw

 

 

Lesní mýtina / The forest clearing_100x75cm_ olej na plátně / oil on canvas_2015

 

Lesní-mýtina

(fotografická předloha / original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )

Mnich_The-monk_100x75cm_olej-na-plátně_2015sfw

Mnich_The-monk_100x75cm_ olej na plátně / oil on canvas_2015

 

Mnich

(fotografická předloha / original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )

 

Prehistorické-mraky_prehistoric-clouds_100x75cm_olej-na-plátně_2015sfw

Prehistorické mraky / Prehistoric clouds_100x75cm_olej na plátně / oil on canvas

 

Prehistorické-mraky

(fotografická předloha / original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )

 

Sousedi:Neighbours_100x75cm_akvarel-na-plátně_2015sfw

Sousedi/Neighbours_100x75cm_akvarel a olej na plátně /aquarel and oil on canvas

 

Sousedi

(fotografická předloha / original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )

 

 

 

Za spolupráce s Jihočeskou universitou v Českých Budějovicích s panem Doc. RNDr. Františekem Weydou, CSc. jsem měla šanci se porozhlédnout skrze elektronový mikroskop ve zvětšeném světě obyčejných materiálů jako dřeva, písku, kamenů, brouků apod. (některé jsou též stavební materiály našich umělých prostředí)

Tyto materiály jsou kolem nás tak často, že je téměř přestáváme vnímat . Já jsem se vnořením do jejich struktury snažila najít výjevy, připomínající krajinu nebo nějaké formy jejích obyvatel.

Zajímalo mne, jaká nejmenší krajina může existovat a co lze za krajinu označit. Čím ji definovat. Na tuto otázku mi odpověděly bytosti, vynořující se z některých výjevů.

Ve výjevech, které vznikly se totiž neobjevuje prostředí samotné, ale i příběhy, které by se zde potenciálně mohly odehrát. Obyvatelé těchto míst nemají připomínat žádné konkrétní tvory, ale mají být esencí živosti a toho, co bych mohla nazvat jako spolubytí prostoru a jednotky. Mají být parafrází všech obyvatel jakýchkoliv prostředí. Oni totiž tím, že obývají nějaký prostor, vytvářejí tuto krajinu.