NEVERLANDS


In this instalation the viewer can get the relief up to the watter level (made by coloured projection), but after a while leaving untouched, land gets again under the watter.

 

 

Instalation Neverlands consists of 16 ceramic reliefs of different Dutch landscapes. Pieces are left unglased and are lying on a floor. These pieces are basically a soil, remade by human on every millimeter of it´s surface – as well as a real Dutch land. In some areas it is a real sea mud, transformed into dry land. It is obvious, that its state is unstable and tends to what it was before. This land is a work of human aktivity and when it ends, the land will propably turn to its previous natural state. Living on such land is a neverending work. We confluence with our land not only through food but also thourg energy, which we put in it.

 

 

 

 

Instalace Neverlands je složena z 16-ti variabilně rozložitelných keramických reliéfů modelovaných podle různých nizozemských krajin. Jednotlivé kusy jsou ponechány neglazované a ležící na podlaze, kde jsou tím, čím je nizozemská v podstatě krajina. Půdou přetvořenou člověkem na každém milimetru povrchu. V některých přímořských oblastech je to mořské bahno, co je přetransformováno v podloží pro suchou zem.

Stále je však příliš zřejmé, že její stav zůstává nestálý a má potenciál stát se zase tím čím byla. Tato zem je dílem lidské aktivity a pokud obdělávání pomine, zem se pravděpodobně se vrátí do jsvého přirozeného stavu. Žití na takové půdě je neustálou prací. Lidé splývají se svou půdou nejen skrze potravu a živiny, ale i přes množství energie, které s ní vyměňují.

Instalace dovoluje divákovi aktivně vytahovat keramické desky z podprojekce vody nad její hladinu. Tento stav však nemá dlouhé trvání a po chvíli se stejně sama vrátí zpět.