OSÍDLENÁ ABSTRAKCE – Žije to v nás / SETTLED ABSTRACTION – The life inside us

Jsme sami malými vesmíry, ekosystémy skládajícími se z mnoha tisíců druhů organismů ladícími spolu v souhře funkcí. O jednotlivých vazbách zatím víme poměrně málo, ale zjištujeme jak podstatné jsou všechny naše „kolonie“pro zdravý celek. Jak vypadá jejich život a jak se vůbec stalo, že kdysi dávno vznikly ty první? Kde je hranice mezi živou a neživou hmotou? V obrazech ze souborů Osídlená abstrakce se dotýkám témat souvisejících se základy života na Zemi – stavebními prvky přírody, vznikem buněk, ekosystém mikrosvětů a s činností organismů tak malých, že je často přehlížíme, ačkoliv jsou i pro náš život tak důležité. Jsou to například bakterie – nejjednodušší organismy na Zemi, které nám pomáhají udržovat zdravé tělo, transformovat živiny v těle a půdě nebo vyrábět kyslík.
We are small universes, ecosystems consisting of many thousands of species of organisms tuned together in the interplay of functions. So far we know relatively little about the individual bonds, but we are trying to find out how important all our “colonies” are for our health. In theese pictures, refer to topics related to the basics of life on Earth – the building blocks of nature, the emergence of cells, the ecosystem of microworlds, and the activities of organisms so small that we often overlook them, even though they are so important to our lives. They are, for example, bacteria – the simplest organisms on Earth that help us maintain a healthy body, transform nutrients in the body and soil, or produce oxygen. Primární polévka 2019, akvarel na plátně, 120 x 120 cm
První buněčná stěna 2019-2021, akvarel a tuš na plátně, 100 x 100cm Polapená RNA 2019-2020, akvarel a tuš na plátně, 100 x 100cm Definice života 2019, akvarel a tuš na plátně, 100 x 100cm Prní dělení. Co bylo dřív, slepice nebo vejce? Jak mohl aminokyselinový koď, který se již uměl dělit sám pobídnout obal, do kterého omylem vklouzl, aby se rozdělil? Hostina anareobů 2019, akvarel na plátně, 120 x 120 cm Hlubiny u podmořských kuřáků jako kolébka pozemského života? Ten, kdo zužitkuje světlo 2021, akvarel a tuš na plátně, 100 x 100cm Sinice, nejjednodušší fotosyntetizující organismy na Zemi a předchůdci všech rostlin. Jejich vznik a rozmnožení mělo pro Zemi významné důsledky. Fotosyntéza, způsob získávání energie za pomocí slunečního světla, byla obrovským vynálezem a zřejmě k ní došlo v momentu, kdy se podmínky na Zemi natolik ustálily, že umožnili nejjednodušším prokaryotickým buňkám žít u mořské hladiny. Kyslíková revoluce 2019, akvarel a tuš na plátně, 100 x 100cm Významný moment v historii současného života na Zemi bylo výrazné rozmnožení sinic v dávných oceánech. Po sériích redukcí kyslíku s jinými prvky byl chemický guláš vod a atmosféry kyslíkem natolik přesycen, že nejen zvyšoval svou koncentraci, ale i začal vytvářet ozónovou vrstvu. To umožnilo organismům pod její ochranou vyjít na souš a přeorientovat se na dýchání kyslíku.

Kyslíková revoluce, 2019

100 x 100 cm

akvarel a tuš na plátně

Cena: 14000,-

popis:

Významný moment v historii současného života na Zemi bylo výrazné rozmnožení sinic v dávných oceánech. Po sériích redukcí kyslíku s jinými prvky byl chemický guláš vod a atmosféry kyslíkem natolik přesycen, že nejen zvyšoval svou koncentraci, ale i začal vytvářet ozónovou vrstvu. To umožnilo organismům pod její ochranou vyjít na souš a přeorientovat se na dýchání kyslíku.

Oxygen revolution, 2019 100 x 100 cm watercolor, acrylic and varnish on canvas

An important moment in the history of contemporary life on Earth was the significant proliferation of cyanobacteria in the ancient oceans. After a series of reductions of oxygen with other elements, the chemical stew of water and atmosphere was so saturated with oxygen that it not only increased its concentration, but also began to form an ozone layer. This allowed the organisms under her protection to get out of the land and reorient to oxygen breathing. A jedeme v tom spolu 2019, akvarel a tuš na plátně, 100 x 100cm Obraz inspirovaný momentem, kdy se Eukaryotická buňka, která už byla spojením pradávné prokaryotické buňky s jinou prokaryotickou buňkou, spojila s předchůdcem rostlinných buněk a vytvořili první pra-rostlinnou buňku. Řasení 2019, akvarel na plátně, 60 x 60 cm Sourozenci ptakopysk a opice 2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně, 55×45 cm Na začátku jsme si všichni podobní, v zárodečném stadiu stejně jako před miliardami let. Vyvinuto speciálně pro novorozence do cca 5ti měsíců, ale samozřejmě může přinášet radost po celý život. “Kmenové buňky” 2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně, 55x55cm, Velká rodina 2018, akvarel a tuš na plátně, 60 x 60 cm Prakrvinky 2018, akvarel a tuš na plátně, 60 x 60 cm ”Dámská knihovna” 2018, akvarel a akryl na plátně, 75x55cm prodáno Po obědě 2021, akvarel, tuš a olej na plátně, 120 x 140 cm Co se stane potravou v našem těle? Pro nás bude na krátký čas zdrojem energie, avšak pro mnoho jiných civilizací bude zdrojem potravy na celý život. Střevní mikrobiom obsahuje tisíce druhů organismů a mnohokrát více genů než genom lidský. Je také jediným ekosystémem na světě, který máme my osobně možnost velmi výrazně ovlivňovat. Co uděláme s touto mocí?

After lunch 2021, 120 x 140cm, watercolor, ink and oil on canvas What happens with food in our body? For us, it will be a source of energy for a short time, but for many other civilizations it will be a source of food for life.The intestinal microbiome contains thousands of species of organisms and many times more genes than the human genome. It is also the only ecosystem in the world that we personally have the opportunity to significantly influence. What will we do with this power?

Putování hmoty vnitřním vesmírem 2019, akvarel na plátně, 120 x 140 cm Archa 2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm        Helikáza 2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm Chobotnáč 2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm Konečný žár 2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm Líheň 2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm Alely 2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm Oxidace 2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm Pankáč 2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm Plazí vědomí 2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm Transkripce 2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm Velké přání 2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm Zážeh 2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm