Earth-Otter / ze-mě

Earth

Earth-Denver

 

EARTH-OTTER

This object represents a planet in a shape of an convoluted animal. While it was sleeping, there had been a civilization envolved a on it´s surface. In its furs you can see gally places, which are real satellite photos of some main world cities. Humankind is here put in the position of a parazoon. What will happen, when the animal will wake up and would like to get rid of it´s parasites?
The object is made out of a plants, which are having a same structure a hard-coat. For me, it is a first object, where I wanted to highlight an indivisibility of an organic and inorganic matter in a scope of a greater unit. Everything can convert to everything, it just takes time.

ZE-MĚ
Objekt představuje planetu v podobě stočeného živočicha, na kterém se zatímco spal vyvinulo parazitické společenství – lidská civilizace. V místech velkých měst již jsou vidět známky olysání. Zatím spí, ale co se stane, až se probudí a bude se chtít svých parazitů zbavit?
Objekt je složen ze zakončení rákosovitých trav, které mají stejnou strukturu jako hrubá srst. Je pro mne prvním objektem, kde jsem chtěla vyjádřit nedělitelnost organické a anorganické hmoty v rámci většího celku.Všechno může být vším, pouze to chvíli může trvat.