ECOSYSTEM BEINGS / EKOSYSTÉMTVOROVÉ

Theese pictures overiew landscape ecosystems in each individual area as a organical body. That body is consisted of other smaler organisms, plants, unorganical matter and elements.
Tyto koláže přibližují pohled na jednotlivé krajinné ekosystémy jako na organická tělesa s provázanými životními funkcemi, jejichž těla jsou složena z dalších organismů naší a menší velikosti.


When all organisms were created out of other earlier independent organisms and bacterias, why coudn´t it work also in a bigger scale? The life of each part of the ecosystem is dependent on the other part and they can hardly exist without each other.

If there is a lifeform in the scale bigger than human´s scale, put this us into the position of mikroorganisms or makes this our enviroment more important than we are?

All the ecosystems together can also play a role in the Earth´s body. They function than as it´s indiviual organs. For example the decay bacterias transform in woods the remaining carbon into the methan, what is a process near to the process.The sea ecosystem produces the humidity for the continents. The water than plays the role of the blood – it distributes diferent matter over the whole terrain.
My ecosystems are created of landscape photos of three different areas. I connected them into the shape of something living, so than the sky is surrounding them from all sides. The ecosystembeings look like swimming in the watter of sky, where they actualy came from.

 

Těla všech živočichů na nají planetě vznikla ze stejné hmoty a za pomoci podobného klíče. Živočichové, rostliny i neorganické látky se prolínají do sebe navzájem tak, že nemohou jeden bez druhého existovat. Společné vztahy fungují jak vně každého z nich, tak i uvnitř. Těla živých organismů, která známe, jsou složena z menších, dříve samostatně fungujících částí.

Prostředí, ve kterém žijeme je stejně tak křehké a složité jako naše těla. V určitém územím celku, vytyčeným většinou klimatickými nebo geologickými podmínkami,

vzniká oblast, kde činnost každého zde žijícího tvora má přímo či nepřímo vliv na ty ostatní. A tyto oblasti jsou zase velice důležitá pro oblasti ostatní. Tito žijící ekosystémživočichové, tak jak si je představuji, by mohli zároveň fungovat jako části v měřítku ještě větším – celoplanetárním.

Ekosystém moře například pomocí větrů dodává na pevninu vlhkost, tj. vodu, která je potom podobně jako krev nosičem různých látek po velkém území. Tropické lesy ohromným množstvím odpařené vody klimatizují nezanedbatelnou měrou celou planetu, podobně to dělá i lidský organismus potními žlázami.

Je možnost existence životní formy v měřítku neschopném lidské představivosti? Pokud ano, stavělo by nás to na úroveň mikroorganismů v jeho těle? Nebo by to Větší organismus stavělo nad úroveň lidskou?