NANOSPOLEČENSTVÍ – ODHALENÉ PŘÍBĚHY/NANOSOCIETY – STORY REVEALED

A series of digital photographs is based on electron microscope images. The viewer looks into the detail of the crystal of silicon, wollastonite, amber, cell surface, concrete and the compound eye of the spider, etc.
On the surface of real photographs is a layer of drawing, finely intertwined with the original motif so that they merge into one whole. The drawing draws from the abstract shapes those that resemble living creatures of fictional origin, which give the film its appeal to the eye of a scientific layman and even to a professional who, on the contrary, has been dealing with such images all his life. The paintings draw attention to the mysterious world of nano dimensions and encourage its discovery.

I would like to thank the Faculty of Chemical Technology in Pardubice, especially Andree Kalendová, PhD, for their cooperation on the films for the Mikrospolečenství ensemble. and the University of South Bohemia in České Budějovice (digital imaging laboratory of the Institute of the Academy of Sciences), especially Mr. Doc. RNDr. František Weyd, CSc, Tomáš Wald Post Doc, John Patterson PhD., Doc. RNDr. Christian Iffelsberger and Přemysl Štastný and Richard Kolář from Ceitec Brno.

There are 8 pieces of each image from this limited color series.
Price: 155 euro per piece. Each piece is signed and numbered.
Quality print on Smooth gsm 310 art paper

———————————-

CZ:
Série digitálních fotografií vychází ze snímků z elektronového mikroskopu. Divák nahlédne do detailu krystalu křemíku, wollastonitu, jantaru, buněčného povrchu, betonu a složeného oka pavouka atd.
Na povrchu reálných fotografií je vrstva kresby, jemně provázaná s původním motivem tak, že se slévají v jeden celek. Kresba vytahuje z abstraktních tvarů ty, které připomínají živé tvory smyšleného původu, kteří dodávají snímku přitažlivost pro oko vědeckého laika a dokonce i pro profesionála, který se naopak takovými snímky zabývá celý život. Obrazy přitahují pozornost na tajemný svět nano rozměrů a povzbuzují k jeho objevování.

Za spolupráci na snímcích pro soubor Mikrospolečenství děkuji Fakultě chemicko – technologické v Pardubicích, zejména Andree Kalendové, PhD.  a Jihočeské universitě v Českých Budějovicích (laboratoři digitálního zobrazování ústavu Akademie věd), zejména panu Doc. RNDr. Františeku Weydovi, CSc, Tomáši Waldovi Post Doc, Johnu Pattersonovi PhD., Doc. RNDr. Christianu Iffelsbergerovi a Přemyslu Štastném a Richardu Koláři z Ceitec Brno.

Z této limitované barevné série je k dispozici 8 ks od každého obrazu. Každý kus signován a číslován.
Kvalitní tisk na uměleckém papíře Smooth gsm 310
V případě zájmu mě prosím kontaktujte.

Linda Čihařová
The bay of newts (coloured)
author of the source photo: Tomas Wald, Post Doc
sample: Section of a rodent mouse with a visible cavity – enamel with simple structures in the shape of intertwined fibers.
dimensions: 80 x 60cm, print on high quality art paper, for sale: 1/8 copies

Linda Čihařová
Zátoka mloků (barevná)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: Tomáš Wald, Post Doc
vzorek: Řez myším hlodákem s viditelnou dutinou – sklovinou s jednoduchými strukturami ve tvaru proplétaných vláken.
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 1/8

Linda Čihařová
At the lake (turquoise)
author of the source photo: Doc. RNDr. Iffelsberger Christian
sample: unknown
dimensions: 80 x 60cm, print on high quality art paper, for sale: 1/8 copies

Linda Čihařová
U jezera (tyrkysové)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: Doc. RNDr. Iffelsberger Christian
vzorek: neznámý
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 1/8

Linda Čihařová
Unknown crystal (coloured)
author of the source photo: Doc. RNDr. František Weyda
sample: broken piece of amber
dimensions: 80 x 60cm, print on high quality art paper, for sale: 2/8 copies
sold: 1,3/8

Linda Čihařová
Neznámý krystal (barevný)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: Doc. RNDr. František Weyda
vzorek: odlomený kus jantaru
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 2/8
prodáno: 1, 3/8
Linda Čihařová
On Hair (coloured)
author of the source photo: Andrea Kalendová Phd.
dimensions: 80 x 60cm, print on high quality art paper, for sale: 2/8 copies
sold: 1/8

Linda Čihařová
Na Vlásku (barevné)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: Andrea Kalendová Phd.
vzorek: Uhlíková vlákno
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 2/8
prodáno: 1/8
Linda Čihařová
Pink peonies
digital drawing on SEM photography
author of the source photo: Přemysl Štastný
sample: hydroxyapatite crystal
dimensions: 80 x 60cm, print on high quality art paper, for sale: 3/8 copies

Linda Čihařová
Růžové pivoňky
technika: digitální kresna na fotografii ze SEM
autor předlohy: Přemysl Štastný
vzorek: krystal hydroxyapatitu
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 3/8
prodáno: 1/8
Linda Čihařová
Cats and bats (coloured)
technique: digital drawing on a photograph from SEM
Author of Book: John Patterson, PhD.
sample: volcanic glass (tephra)
dimensions: 80 x 60cm, print on quality art paper Pearl 300, serial number available: 1/8

Linda Čihařová
Kočky a netopýři (barevné)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: John Patterson, PhD.
vzorek: vulkanické sklo (tephra)
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 1/8
Linda Čihařová
Under the amber massif (coloured)
technique: digital drawing on a photograph from SEM
author of article: Doc. RNDr. František Weyda
sample: amber broken razor blade
dimensions: 80 x 60cm, print on quality art paper Pearl 300, serial number available: 1/8

Linda Čihařová
Pod jantarovým masivem (barevné)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: Doc. RNDr. František Weyda
vzorek: jantar zlomený žiletkou
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 1/8
Linda Čihařová
Concrete team (coloured)
technique: digital drawing on a photograph from SEM
Author of Book: Andrea Kalendová Phd.
sample: bentonite powder
dimensions: 80 x 60cm, print on quality art paper Pearl 300, serial number available: 1/8

Linda Čihařová
Betonová parta (barevná)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: Andrea Kalendová Phd.
vzorek: bentonitový prášek
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 1/8
Linda Čihařová
Cosmic guinea pig in a summer cinema (blue)
technique: digital drawing on a photograph from SEM
author of article: Doc. RNDr. František Weyda
sample: compound eye of an insect
dimensions: 80 x 60cm, print on quality art paper Pearl 300, serial number available: 2/8
sold: 1, 3/8

Linda Čihařová
Kosmické morče v letním kině (modré)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: Doc. RNDr. František Weyda
vzorek: složené oko hmyzu
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 2/8
prodáno: 1, 3/8