Bludičky / Mazes

Bludičky
2021, 30 x 30 cm, akvarel a olej na plátně, prodáno

Touha z dětství zahlédnout bludičku a přece se jí nenechat svést, jako by odrážela touhu poznat svět a přece se jím nenechat ovládnout.

Mazes
2021, 30 x 30 cm, watercolor and oil and on canvas, sold

The desire from childhood to see a maze and yet not be seduced by it, may reflect the desire to see the world and yet not get under its control.