LANDSCAPEPAINTING / KRAJINOMALBA

The metaphor of the active area under Rio Grande rif – the slow but instatnt change of the landscape horizont line and a report from humans beating hearth. It is ilustrated through a camera device which is touched by a hand.

 

Hory tep report / Mountain beat report ( fragment of a long strip)

 

Under the Rio Grande, there are meeting two Earth plates, which are causing neverending little movement and keeping this area geoligically active. There comes the thought, how fast this geological variation is and how big is the scale according to life and human evolution. If we look in a different time rate, we will see that for earth the changing of surface is nothing bigger than for us changing little parts of our skin.

How it is possible to conceive an idea of this different scales? Maybe through our similar physical material basis and principles forming more Earth processes. By the thought getting in the evolution so deep, where our ways weve divided.

EAG, known in medicine as a simplest record of a heart beat, uses for its visualisation a curve, reminding an changing landscape horizon in a long time period.

All is repeating in a sinusoid, rice and fall – one of the principles of the existence. Recording a landscape and body proceses through one of the new human extensions refers to an important role of machines in remaking a landscape.

————————————————————————–

KRAJINOMALBA

Pod údolím řeky Rio Grande se setkávají dvě tektonické desky, jejichž neustálý mírný pohyb udržuje zdejší geologickou činnost aktivní. Vyvstává myšlenka, jak rychlá tato geologická přeměna vlastně je a v jakém může být vztahu ke vzniku života a vývoji člověka na Zemi. Pro člověka jako jedince je horizont času, v němž se radikálně promění jeho okolí, nepředstavitelný.

Kdybychom ale uvážili co znamená několik statisíců let ve vztahu k délce formací jiných útvarů, dojdeme k tomu, že pro zemskou kůru je její proměna stejně rychlá jako neustále probíhající obnova kůže pro člověka. Jak by bylo možné pojmout myšlenkově takové rozdílné měřítko? Pravděpodobně ne rozumem ani analogickým myšlením, ale spíše propojením, které je založeno na našich fyzikálně materiálových základech, nechat v sobě působit stejné elementy, z jakých je tvořeno všechno ostatní. Pomocí myšlenky se snížit v evoluci tak hluboko, kde se naše cesty a jazyk rozdělily.

EAG, známé v lékařství jako nejjednodušší záznam úderů lidského srdce, používá ke své vizualizaci křivku, připomínající proměňující se horizont krajiny v dlouhém čase. Vše se opakuje v sinusoidě, vzniku a zániku – jednom ze zákonů existence. Snímání krajiny i tělesných procesů skrze přístroj, jednu z mnoha nových „extenzí“ člověka, zobrazuje důležitou roli strojů na scéně proměnování krajiny.