The house of rare species / Panelák ohrožených druhů

Light object for club Chapeau Rouge in Prague made of recycled PCB (source: Trash Made).

Svítíci objekt pro klub Chapeau Rouge v Praze vyrobený z recyklovaných desek tištěných spojů(zdroj: Trash Made).
Žijeme vedle sebe na malé planetě, v malém vesnici, malém domě, kde je skrze stěny slyšet volání přírody. Lidé však nastavili taková pravidla, že umí a mohou libovolně posouvat stěny mezi jednotlivými domy a byty a zvětšovat si vlastní obýváky. Někteří naši sousedé tím však ztrácí stále větší prostor pro život a končí v malých pokojích panelákových bytů.