Average place inhabitants/Obyvatelé průměrného místa

Average place inhabitants-instalation, digital-prints, 60cmx80, Linda Čihařová

Average place inhabitants-instalation, digital-prints, 60cmx80

 

This work was created as a part of a project for exhibiton Kick the Habit in Czech centreinVienna. It was comparing visual stimulations in our enviroment with what picture is than created in our minds. Prints are made by the same concept as the video form the same project ( (http://www.lindacihar.com/?p=788), by blending more layers of pictures together, untill you get almost an abstract image and than used as inspiration for drawing inhabitants of this Average place. The more average it is, the more it looks like a concreete buildings and the more we need to project some life inside. The imprinted characters are in fact visible only by specific angle, because they are bolded more by the relief than by drawing.

 

Average place inhabitants, digital print and relief drawing, 60cmx80, Linda Čihařová

Average place inhabitants, digital print and relief drawing, 60cmx80

 

OBYVATELÉ PRŮMĚRNÉHO MÍSTA

Toto dílo vzniklo jako součást projektu pro výstavu Kick the habit pr České centrum ve Vídni 2009. Porovnává vizuální stimulaci z našeho prostředí se skutečným obrazem, jež se nám vytváří v naší mysli.  Digitální tisky jsou vytvořeny stejnou metodou jako video ze stejného projektu (http://www.lindacihar.com/?p=788) prolínámím vícero obrazů dohromady. Tyto téměř abstraktní obrazy pak slouží jako inspirace pro kresbu reliéfem, kde se objevují obyvatelé tohoto průměrného místa. Ti nejsou ničím jiným než projekcí naší vlastní mysli do tohoto prostoru. Čím více se obrazy prolínají a vytváří betonovou šeď, tím více má náš mozek tendenci domýšlet si zde nějaký život. Kresba je ve skutečnosti vidět pouze z určitého úhlu, neboť je spíš než vykreslena, vytlačena reliéfem do tisku s měkkým podkladem.