AVERAGE PLACE / PRŮMĚRNÉ MÍSTO

still frame from video Average place

 

How do percieve the surrounding, in which we live now – Is it still one place or is it a multiplace? We do transfer our bodies and sould across cities, lands and continents. What is the real „Average place “ we live in?

This video consists of around 1000 simple photos of a landscape, places where nature meets civilization (parks) and cities.It presents the landscape as we see it more and more often only from the car, train or other vehicle that we use to move faster. No wonder everything then melts before our eyes into one grey mass. Pictures are shown one after the other at high speed, then in more layers, so in the human eye they dissolve into a grey mass, from which they then again bečíme park and city landscape. This grey point is calm but on the other hand quite disturbing. The static point appears not to exit, but it is dependent on the place it comes from in the particular time.
I started to create blended landscape photos around 2002 but It took few more years untill I made a similar video, which I finally found more accurate to this theme.

Duration of the loop – apr. 6 minute
exhibited in Vienna, Czech centre , 2009

 

Průměrné místo

Video Average place/Průměrné místo je vytvořeno z cca 1000 obyčejných fotografií krajinné nehomogenní zeleně, pomezí krajiny a města (parku) a městského prostředí Prahy a Vídně.
Fotografie krajin v rychlém sledu se navzájem postupně překrývají poloprůhlednými vrstvami tak, že se sčítají do pro lidské oko homogenní šedé, betonové plochy. Ta je výrazem proměny krajiny v prostředí, jaké kolem nás vzniká ve dnešním světě. Jde především o rychlost vnímání, ke které jsme nuceni vzhledem k rychlosti, jakou se dnes pohybujeme a žijeme.
Z šedé plochy se obraz zpět „odvrstvuje, tentokrát do městského prostředí. Zde se smyčka opakuje v opačném sledu – tj. z přehlcenosti městskou vizualitou se obraz oslepuje – tak jak se obyvateli města oslepuje vnímání při každodenním kontaktu s tímto prostředím. Polarita mezi oběma vizuálně rozmanitými prostředími je vyvážena klidem, který však pociťujeme jako nedostačující. Statický bod univerzálního vnímání proto nemůže přímo existovat, ale místo toho závisí na místě, ze kterého zrovna vychází.