My little jungle

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Zde najdete všechna má aktuálně dostupná díla.

Here you can find all available works.

Nechcete propásnout mé novinky? Na lindacihar@gmail.com se také můžete připojit k odběru novinek“ a získat tak informaci o přidání dalších obrazů do výše uvedeného odkazu.

Všechny obrazy budou bezpečně zabalené pro cestu až k Vám. Máte – li jakékoliv dotazy nebo byste chtěli obrazy vidět na živo, neváhejte mi napsat.
Doprava v rámci České republiky je zdarma.

Don’t want to miss my new works?
You can also email me lindacihar@gmail.com and subscribe to the newsletter“.

All paintings will be safely packed and ready for travel to your destination country. You can come to my studio to see the work alive.
Transport via Czech republic is free, for shipping out of CZ please contact me to get actual calculation of shipping costs. All paintings will be safely packed and ready for travel to your destination country. You can come to my studio to see the work alive.
Transport via Czech republic is free, for shipping out of CZ please contact me to get actual calculation of shipping costs. Please write me the name of the artwork you are interested in, your country and zip code. I will answer as soon as possible.

Bludičky / Mazes

Bludičky
2021, 30 x 30 cm, akvarel a olej na plátně, prodáno

Touha z dětství zahlédnout bludičku a přece se jí nenechat svést, jako by odrážela touhu poznat svět a přece se jím nenechat ovládnout.

Mazes
2021, 30 x 30 cm, watercolor and oil and on canvas, sold

The desire from childhood to see a maze and yet not be seduced by it, may reflect the desire to see the world and yet not get under its control. 

Bohové Iguazu / Gods of Iguazu

Bohové Iguazu, 2021
75 cm x100 cm, akvarel a olej na plátně
prodáno

Gods of Iguazu, 2021
75 cm x100 cm, watercolor and oil and on canvas
sold

Údolí psů

Údolí psů, 100×75 cm, akvarel a olej na plátně, 2021, dostupné

Art for Amnesty

Srdečně Vás zvu na letošní výstavu a prodej děl pro Art for Amnesty.
Vernisáž, která se uskuteční 24. 11. od 19 hod. v galerii NoD (Dlouhá 33, 110 00 Praha 1).
Přijďte se podívat a užít si večer v příjemné společnosti.
Výstava bude probíhat od 24. – 28. 11. 2021.
https://art.amnesty.cz

Triptych Mr Prr, Mr Grr, Mr.Vrr : Prodáno

výstava Jednota v rozmanitosti

Srdečně Vás zvu na srdeční záležitost: výstavu Jednota v rozmanitosti a oslavu 15 let Trafačky
v Galerii Trafo.
Událost na FB najdete zde: https://www.facebook.com/events/1284881388638894?active_tab=about.

Na vernisáži se pak ve venkovním stanu můžete těšit, že zahrají: ROXXOR, DJ the WIG a DJ Floex.
Těšíme se na vás na vernisáži a na oslavu v hojném počtu!

Trafo Gallery
Hala 14 Pražské tržnice
Bubenské nábřeží 306/13
170 00  Praha 7
Mob. 739 517 758
www.trafogallery.cz

Golfský proud, The Gulf steam

55x55cm, olej na plátně, 2021, dostupné
55x55cm, oil on canvas, 2021, available

Jednání velké rady

55x55cm, 2021, akvarel a olej na plátně, dostupné

Pramen

60x60cm, akvarel a olej na plátně, 2021, reservace
60x60cm, watercolor and oil on canvas, 2021, reserved

Na okraji

130x120cm, akryl a olej na plátně, 2021, prodáno

Definice života

Definice života, 100x100cm, akvarel a olej na plátně, prodáno

Řasa

60×60 cm, akvalrel a olej na plátně, 2021, prodáno

NANOSPOLEČENSTVÍ – ODHALENÉ PŘÍBĚHY/NANOSOCIETY – STORY REVEALED

A series of digital photographs is based on electron microscope images. The viewer looks into the detail of the crystal of silicon, wollastonite, amber, cell surface, concrete and the compound eye of the spider, etc.
On the surface of real photographs is a layer of drawing, finely intertwined with the original motif so that they merge into one whole. The drawing draws from the abstract shapes those that resemble living creatures of fictional origin, which give the film its appeal to the eye of a scientific layman and even to a professional who, on the contrary, has been dealing with such images all his life. The paintings draw attention to the mysterious world of nano dimensions and encourage its discovery.

I would like to thank the Faculty of Chemical Technology in Pardubice, especially Andree Kalendová, PhD, for their cooperation on the films for the Mikrospolečenství ensemble. and the University of South Bohemia in České Budějovice (digital imaging laboratory of the Institute of the Academy of Sciences), especially Mr. Doc. RNDr. František Weyd, CSc, Tomáš Wald Post Doc, John Patterson PhD., Doc. RNDr. Christian Iffelsberger and Přemysl Štastný and Richard Kolář from Ceitec Brno.

There are 8 pieces of each image from this limited color series.
Price: 155 euro per piece. Each piece is signed and numbered.
Quality print on Smooth gsm 310 art paper

———————————-

CZ:
Série digitálních fotografií vychází ze snímků z elektronového mikroskopu. Divák nahlédne do detailu krystalu křemíku, wollastonitu, jantaru, buněčného povrchu, betonu a složeného oka pavouka atd.
Na povrchu reálných fotografií je vrstva kresby, jemně provázaná s původním motivem tak, že se slévají v jeden celek. Kresba vytahuje z abstraktních tvarů ty, které připomínají živé tvory smyšleného původu, kteří dodávají snímku přitažlivost pro oko vědeckého laika a dokonce i pro profesionála, který se naopak takovými snímky zabývá celý život. Obrazy přitahují pozornost na tajemný svět nano rozměrů a povzbuzují k jeho objevování.

Za spolupráci na snímcích pro soubor Mikrospolečenství děkuji Fakultě chemicko – technologické v Pardubicích, zejména Andree Kalendové, PhD.  a Jihočeské universitě v Českých Budějovicích (laboratoři digitálního zobrazování ústavu Akademie věd), zejména panu Doc. RNDr. Františeku Weydovi, CSc, Tomáši Waldovi Post Doc, Johnu Pattersonovi PhD., Doc. RNDr. Christianu Iffelsbergerovi a Přemyslu Štastném a Richardu Koláři z Ceitec Brno.

Z této limitované barevné série je k dispozici 8 ks od každého obrazu.
Cena: 4000,- kč za kus. Každý kus signován a číslován.
Kvalitní tisk na uměleckém papíře Smooth gsm 310

Linda Čihařová
The bay of newts (coloured)
author of the source photo: Tomas Wald, Post Doc
sample: Section of a rodent mouse with a visible cavity – enamel with simple structures in the shape of intertwined fibers.
dimensions: 80 x 60cm, print on high quality art paper, for sale: 1/8 copies

Linda Čihařová
Zátoka mloků (barevná)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: Tomáš Wald, Post Doc
vzorek: Řez myším hlodákem s viditelnou dutinou – sklovinou s jednoduchými strukturami ve tvaru proplétaných vláken.
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 1/8

Linda Čihařová
At the lake (turquoise)
author of the source photo: Doc. RNDr. Iffelsberger Christian
sample: unknown
dimensions: 80 x 60cm, print on high quality art paper, for sale: 1/8 copies

Linda Čihařová
U jezera (tyrkysové)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: Doc. RNDr. Iffelsberger Christian
vzorek: neznámý
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 1/8

Linda Čihařová
Unknown crystal (coloured)
author of the source photo: Doc. RNDr. František Weyda
sample: broken piece of amber
dimensions: 80 x 60cm, print on high quality art paper, for sale: 2/8 copies
sold: 1,3/8

Linda Čihařová
Neznámý krystal (barevný)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: Doc. RNDr. František Weyda
vzorek: odlomený kus jantaru
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 2/8
prodáno: 1, 3/8
Linda Čihařová
On Hair (coloured)
author of the source photo: Andrea Kalendová Phd.
dimensions: 80 x 60cm, print on high quality art paper, for sale: 2/8 copies
sold: 1/8

Linda Čihařová
Na Vlásku (barevné)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: Andrea Kalendová Phd.
vzorek: Uhlíková vlákno
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 2/8
prodáno: 1/8
Linda Čihařová
Pink peonies
digital drawing on SEM photography
author of the source photo: Přemysl Štastný
sample: hydroxyapatite crystal
dimensions: 80 x 60cm, print on high quality art paper, for sale: 3/8 copies

Linda Čihařová
Růžové pivoňky
technika: digitální kresna na fotografii ze SEM
autor předlohy: Přemysl Štastný
vzorek: krystal hydroxyapatitu
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 3/8
prodáno: 1/8
Linda Čihařová
Cats and bats (coloured)
technique: digital drawing on a photograph from SEM
Author of Book: John Patterson, PhD.
sample: volcanic glass (tephra)
dimensions: 80 x 60cm, print on quality art paper Pearl 300, serial number available: 1/8

Linda Čihařová
Kočky a netopýři (barevné)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: John Patterson, PhD.
vzorek: vulkanické sklo (tephra)
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 1/8
Linda Čihařová
Under the amber massif (coloured)
technique: digital drawing on a photograph from SEM
author of article: Doc. RNDr. František Weyda
sample: amber broken razor blade
dimensions: 80 x 60cm, print on quality art paper Pearl 300, serial number available: 1/8

Linda Čihařová
Pod jantarovým masivem (barevné)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: Doc. RNDr. František Weyda
vzorek: jantar zlomený žiletkou
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 1/8
Linda Čihařová
Concrete team (coloured)
technique: digital drawing on a photograph from SEM
Author of Book: Andrea Kalendová Phd.
sample: bentonite powder
dimensions: 80 x 60cm, print on quality art paper Pearl 300, serial number available: 1/8

Linda Čihařová
Betonová parta (barevná)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: Andrea Kalendová Phd.
vzorek: bentonitový prášek
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 1/8
Linda Čihařová
Cosmic guinea pig in a summer cinema (blue)
technique: digital drawing on a photograph from SEM
author of article: Doc. RNDr. František Weyda
sample: compound eye of an insect
dimensions: 80 x 60cm, print on quality art paper Pearl 300, serial number available: 2/8
sold: 1, 3/8

Linda Čihařová
Kosmické morče v letním kině (modré)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: Doc. RNDr. František Weyda
vzorek: složené oko hmyzu
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 2/8
prodáno: 1, 3/8

Vrstvy věků

130x120cm, olej na plátně, 2021, prodáno

Severní pohoří

130×120, 2021, akryl a olej na plátně, prodáno

VÝSTAVA NANOSPOLEČENSTVÍ ODHALENÉ PŘÍBĚHY

Srdečně vás zvu na výstavu dokreslovaných digitálních fotografií „Nanospolečenství – odhalené příběhy“. Vernisáž v sobotu 5.června v 17.00 v Malé galerii VUVeL (Výzkumný ústav veterinárního lékařství). Hudcova 70, 621 00 Brno (Medlánky). Otevřeno 9.00-16.00. do 15.7.2021

U vrátnice je třeba se prokázat  jedním z následujících způsobů:1) negativním antigenním testem – akceptují potvrzení z odběrného místa, prohlášení zaměstnavatele, že pracovníka testoval s negativním výsledkem antigenním testem ne starší než 3 dny. 
2) nebo dokladem o prodělaném očkování (až 14 dní od druhé dávky)
3) nebo potvrzením o prodělané nemoci COVID – 19 (ne starší 90 dní od pozitivního testování).
4) samotestem provedeným na místě (použitým tam na místě pověřenou osobou). 
Osoby pohybující se v areálu VÚVeL mají povinnost nosit respirátory FFP2/KN95 v budovách

Výstava je prodejní, rezervaci je možno provést na místě zapsáním na seznam, nebo emailem na: lindacihar@gmail.com. Velikost obrazů: 80x60cm, kvalitní digitální tisk na uměleckém archivním papíře, limitovaná série 8 ks od každého.Cena: 4000,- kč bez rámu, nebo 5000,- kč s na míru dělaným dřevěným rámem (80×60 cm).Obrazy mohou být předány po skončení výstavy, časově po individuální domluvě.

Vzdálená symbióza

95×75 cm, akvarel a olej na plátně, 2021, prodáno

exhibition in Yekaterinburg

Včera byla zahájena výstava fotografií v Centru fotografie „Mart“ v ruském Yekaterinburku. Za příležitost vystavit své digitální fotografické kresby ze série Nanospolečenství v nové úpravě děkuji kurátorovi výstavy Artemu Bekovichovi. Centrum je zřízeno neziskovou organizací – Nadací pro rozvoj fotografie INN

https://www.mzv.cz/yekaterinburg/cz/kultura_a_skolstvi/vystava_ceske_fotografie_vice_nez.html

http://8mart1.ru/exhibition.htm


rozhovor na českém rozhlase

Jarní rozhovor na českém rozhlase 5.3. 2020

fabric design for IMAGE THEATRE costumes

It is pleasure to work on a new play Abrakadabra for Image theatre. These costumes are inspired by physics and nature processes.

who are you?

NANOSOCIETY / NANOSPOLEČENSTVÍ

NANOSOCIETY
This project is a result of my cooperation with science laboratories. It is a electron microscope photography with semi-automatic digital drawing in it, revealing the tendencies and hidden manners of the matter. This creatures are represent fundamental behaviour of the matter, which is than in higher grade appearing in our society. These creatures are a personification of different qualities of both organic and inorganic parts, having in their environment it´s own life. I believe, that there is some pattern found in every part of the matter, which leads the forming of it. I am interested, what is their material and immaterial physical principle. Although in these scales may be both in one. This would be just one step to consider, if the matter itself is not a cogitative entity.

NANOSPOLEČENSTVÍ
Tento projekt je výsledkem spolupráce s vědeckými laboratořemi zabývajícími se měřítky menšími než malými. Zdrojem mé práce jsou fotografie z elektronového mikroskopu od snímku organických po různé krystalové prvky. Ty doplňuji digitální, polo-automacikou kresbou, která v černobílých nanokrajinách zvýrazňuje tvary připomínající různé bytosti. Pro mne jsou to vitality jednotlivých organických i neorganických částí, vedoucí ve svém prostředí specifický život. Jsou nehmotnou částí – duchem těchto měřítek hmoty. Jejich zvláštní chování je výrazem podivnosti jejich prostředí a přesto u nich nacházím principy, které se objevují i v našich měřítkách, pouze s množstvím hmoty nabývají na intenzitě a složitosti. Jsem přesvědčena, že v základních stavebních kamenech hmoty, at již jsou to částice známé nebo ještě neznámé, je uložen vzorec, který řídí vývoj komplikovanějších struktur. Zajímalo by mne, jaký je jejich nejen hmotný, ale i nehmotný fyzikální princip. I když na těchto úrovních velikosti možná obojí splývá v jedno a nelze dělit hmotu od ducha-principu. To by mohlo znamenat, že hmota je ve své podstatě myslící entitou.

Za spolupráci na snímcích pro soubor Mikrospolečenství děkuji Fakultě chemicko – technologické v Pardubicích, zejména Andree Kalendové, PhD.  a Jihočeské universitě v Českých Budějovicích (laboratoři digitálního zobrazování ústavu Akademie věd), zejména panu Doc. RNDr. Františeku Weydovi, CSc

Projekt je presentován digitálními fotografiemi a interaktivní instalací – projekcí obrazu prostředí jedné z nanokrajin, do které divák může vstoupit a sám objevovat skryté podoby hmoty.  Každý „duch“ má svůj krátký zacyklený příběh. Jedná se např. o princip transformace – požírání a vydávání hmoty v jiné formě, princip utlačování – šikany v rámci prosazení se nebo naopak altruismu ve snaze zachránit se. S určitou nadsázkou a zjednodušením se týká některých společenskohistorických dějů.

Kosmické-morče-v-letním-kině.Cosmic-guinny-pig-in-a-summer-cinema

Jantarový-masiv,Amber-block

Jsme jeden / We are one

Realizace interaktivního hravého objektu pro děti do výstavy v Národním zemědělském muzeu JINDŘICH ŠTREIT A CYKLY.
trvání výstavy:  20. 9. 2019 – 31. 7. 2020
https://www.nzm.cz/akce/vystava-jindrich-streit-a-cykly
název objektu: Jsme jeden
Forma objektu je skládačka ze dřevěné vrstvené desky ve velikosti cca 100×100 cm
Možná další výroba na zakázku i v menší velikosti, například pro školy a školky. Při každé další realizaci jsou možné úpravy potisku.

Popisek k výstavě:
Ekosystémy jsou různě velké přírodní systémy, kde je živé a neživé navzájem úzce propleteno výměnou látek, energie a informací do nějaké typické podoby. Mohou mít velikost kontinentu nebo i jen vašeho žaludku. A možná spolu mohou tvořit i ještě větší organismus. Jejich hranice nemusí být zcela zřejmé. Jeden na druhém jsou závislé a vlivem změny jednoho dílku se mění i ty ostatní. Proto je důležité se i na hospodářskou půdu a krajinu dívat jako na součást velkého planetárního systému.

Tato skládačka představuje planetu v podobě odpočívajícího živočicha, klidného a spokojeného, takového, jakého bychom ho chtěli mít.
Celek obsahuje 23 dílků representujících různé ekosystémy, jež naší planetu dělají rozmanitou. Jeden nemůže existovat bez druhého, jen dohromady dáváme fungující celek.

Mokoš / Mokosh

Mokoš
rok: 2019
rozměr: 80 x 80 x 6 cm
materiál: plexi 3mm, fresnelová folie z LCD monitorů, stříbrný drát

Mokosh
year: 2019
dimension: 80 x 80 x 6 cm
material: Plexi glass 3 mm, special foil from LCD monitors, silver wire

Mokosh was the name of the big mother – old Slavic goddess, the protector of women’s destiny and childbirth. The original meaning of this name is associated with “wettnes”, because moisture means also life potential. But water is not only what plants need to grow, but also what they provide to the ecosystem to thrive.
This piece shows a face which I met many times in my dreams and represents the mother of plants in the shape of the lily (flower often associated with women). The face of goddess of plants, which is now facing a deep crisis as not only plants loose the wast areas of the rain forests, where they can live. It is a face telling us the last advice: If you forget about us, you will forget what you really are. We are the mirror of your future.
Love us, protect us and you will love and protect yourself.

OSÍDLENÁ ABSTRAKCE – Žije to v nás / SETTLED ABSTRACTION – The life inside us

Jsme sami malými vesmíry, ekosystémy skládajícími se z mnoha tisíců druhů organismů ladícími spolu v souhře funkcí. O jednotlivých vazbách zatím víme poměrně málo, ale zjištujeme jak podstatné jsou všechny naše „kolonie“pro zdravý celek.
Jak vypadá jejich život a jak se vůbec stalo, že kdysi dávno vznikly ty první? Kde je hranice mezi živou a neživou hmotou?
V obrazech ze souborů Osídlená abstrakce se dotýkám témat souvisejících se základy života na Zemi – stavebními prvky přírody, vznikem buněk, ekosystém mikrosvětů a s činností organismů tak malých, že je často přehlížíme, ačkoliv jsou i pro náš život tak důležité. Jsou to například bakterie – nejjednodušší organismy na Zemi, které nám pomáhají udržovat zdravé tělo, transformovat živiny v těle a půdě nebo vyrábět kyslík.


We are small universes, ecosystems consisting of many thousands of species of organisms tuned together in the interplay of functions. So far we know relatively little about the individual bonds, but we are trying to find out how important all our “colonies” are for our health.
In theese pictures, refer to topics related to the basics of life on Earth – the building blocks of nature, the emergence of cells, the ecosystem of microworlds, and the activities of organisms so small that we often overlook them, even though they are so important to our lives. They are, for example, bacteria – the simplest organisms on Earth that help us maintain a healthy body, transform nutrients in the body and soil, or produce oxygen.


Primární polévka
2019, akvarel na plátně, 120 x 120 cm
cena: prodáno

První buněčná stěna
2019-2021, akvarel a tuš na plátně, 100 x 100cm
Co bylo dříve slepice nebo vejce? A obal
cena: 19.000,-

Prababička RNA
2019-2020, akvarel. tuš a olej na plátně, 100 x 100cm, prodáno
Obraz je ódou na vznik první živé entity. Okamžik, kdy se zlomek prvního genetického kódu dostal do lipidového obalu a společně se dokázali replikovat.  Jak se ale stalo, že takto uvězněný kousek RNA v sobě nesl informaci o tom, že má replikovat i svůj obal? Záhada, jíž vděčíme i za svůj život.

Great-grandmother RNA, 2019 – 2021
100 x 100 x 2 cm, watercolor, ink, and oil on canvas
The image is an ode to the creation of the first living entity. The moment when a fragment of the first genetic code got into the lipid envelope and together they were able to replicate. But how did it happen that such a trapped piece of RNA carried information that it should also replicate its envelope? A mystery to which we owe our lives.
cena: prodáno

 

Definice života
2019-2021, akvarel a tuš na plátně, 100 x 100cm
První dělení. Co bylo dřív, slepice nebo vejce? Jak mohl aminokyselinový koď, který se již uměl dělit sám pobídnout obal, do kterého omylem vklouzl, aby se rozdělil?
cena: 35.000,-

Hostina anareobů
2019, akvarel na plátně, 120 x 120 cm
Hlubiny u podmořských kuřáků jako kolébka pozemského života?
cena: prodáno

Ten, kdo zužitkuje světlo
2021, akvarel a tuš na plátně, 100 x 100cm, prodáno
Sinice, nejjednodušší fotosyntetizující organismy na Zemi a předchůdci všech rostlin. Jejich vznik a rozmnožení mělo pro Zemi významné důsledky.
Fotosyntéza, způsob získávání energie za pomocí slunečního světla, byla obrovským vynálezem a zřejmě k ní došlo v momentu, kdy se podmínky na Zemi natolik ustálily, že umožnili nejjednodušším prokaryotickým buňkám žít u mořské hladiny.
cena: prodáno


Kyslíková revoluce
2019, akvarel a tuš na plátně, 100 x 100cm,
cena: prodáno

Významný moment v historii současného života na Zemi bylo výrazné rozmnožení sinic v dávných oceánech. Po sériích redukcí kyslíku s jinými prvky byl chemický guláš vod a atmosféry kyslíkem natolik přesycen, že nejen zvyšoval svou koncentraci, ale i začal vytvářet ozónovou vrstvu. To umožnilo organismům pod její ochranou vyjít na souš a přeorientovat se na dýchání kyslíku.

Oxygen revolution, 2019
100 x 100 cm
watercolor, acrylic and varnish on canvas

An important moment in the history of contemporary life on Earth was the significant proliferation of cyanobacteria in the ancient oceans. After a series of reductions of oxygen with other elements, the chemical stew of water and atmosphere was so saturated with oxygen that it not only increased its concentration, but also began to form an ozone layer. This allowed the organisms under her protection to get out of the land and reorient to oxygen breathing.

A jedeme v tom spolu
2019-2021, akvarel a tuš a olej na plátně, 100 x 100cm
cena: prodáno
Obraz inspirovaný momentem, kdy se Eukaryotická buňka, která už byla spojením pradávné prokaryotické buňky s jinou prokaryotickou buňkou, spojila s předchůdcem rostlinných buněk a vytvořili první pra-rostlinnou buňku.

And we’re in this together, 2019
100 x 100cm, watercolor, ink and varnish on canvas
sold
An image inspired by the moment when a eukaryotic cell, which was already a combination of an ancient prokaryotic cell with another prokaryotic cell, merged with a plant cell ancestor to form the first primordial cell.

Vzdálená symbióza
2021,
akvarel, akryl a olej na plátně, 95 x 75cm,
cena: prodáno

Představa života a symbiotických vazeb na smyšlené vzdálené planetě jménem Mira 6 v souhvězdí Vodnáře. Nekraky se živí cizopasníky tamních druhů rostlin. Vytváří z nich nektar bohatý na minerály, který z chomáčků na jejich těle olizují jiní, větší tvorové. Tím, že se jim snaží jim být na blízku, je chrání před predátory.

The image of an life on a distance planet Mira6 in Aquarius. The nectarmals are in the middle of the food chain. They feed on little creatures, that parazites on local form of plants. Nectarmals provide nectar rich in minerals as a source  for bigger creatures, that provide them safety before their enemies in return.

Řasení
2019, akvarel na plátně, 60 x 60 cm
cena: prodáno


Sourozenci ptakopysk a opice
2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně, 55×45 cm
Na začátku jsme si všichni podobní, v zárodečném stadiu stejně jako před miliardami let.
Vyvinuto speciálně pro novorozence do cca 5ti měsíců, ale samozřejmě může přinášet radost po celý život.
cena: prodáno

“Kmenové buňky”
2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně, 55x55cm, prodáno
cena: prodáno

Velká rodina, 2019-2021
60 x 60 cm
akvarel, lak a olej na plátně
Světy, které z větší perspektivy vypadají podobně, a přesto jsou každý jedinečnou individualitou.
v prodeji na YRA (https://youngrealart.com/cs/artists/ciharova-linda)

Big family, 2019-2021
60 x 60 cm
watercolor, lacquer and oil and on canvas
Individuals that look similar from a larger perspective, and yet each is a unique individuality.

Oxidace
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019

Plazí vědomí
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019

Kiwiwi
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019

Chobotnáč
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019

Křovák I (dvojčata)
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019

Křovák II (dvojčata)
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019

Archa
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019
prodáno

Čertíci
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019
prodáno

Dva v jednom
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019
nedostupné

Helikáza
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019
prodáno

Chroustal
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019
v prodeji na https://youngrealart.com/cs/artists/ciharova-linda

Konečný žár
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019
prodáno

Líheň
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019
prodáno

Alely
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019
prodáno

Mrně
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019
prodáno

Náruč chlupáče
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019
prodáno

Archa
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019
v prdodeji na YRA https://youngrealart.com/cs/artists/ciharova-linda

Pankáč
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019
prodáno

Rybatka
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019
prodáno

Svatá čtveřice
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019
prodáno

Velké přání
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019
prodáno

Veverčata
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019
prodáno

Zážeh
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019
prodáno

Zrnko
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019
prodáno

recenze VÝSTAVY OSÍDLENÁ ABSTRAKCE

recenze na výstavu osídlená abstrakce na www-kulturaok-eu.cz

 

výstava Osídlená abstrakce / Settled Abstraction

Srdečně Vás zvu na výstavu Lindy Čihařové a Richarda Kočího
Osídlená abstrakce / Settled Abstraction

Vernisáž 14.5. 2019 v 18.00
Galerie kritiků, Palác Adria 1.p., Jungmannova 31/36, 110 000, Praha 1
Výstava bude otevřena do 1.6. 2019 denně 11 – 18 hodin mimo pondělí a svátky.
www.galeriekritiku.cz
FACEBOOK

————————

I invite you to the exhibition of Linda Čihařová and Richard Kočí
Settled Abstraction
Vernissage 14.5. 2019 at 18.00
Gallery of Critics, Adria Palace 1st floor, Jungmannova 31/36, 110 000, Prague 1
The exhibition will be open until 1.6. 2019 daily 11 am – 6 pm except Mondays and holidays.
www.galeriekritiku.cz

Ich lade Sie herzlich zu einer Ausstellung von Gemälden und Skulpturen ein:
Linda Čihařová und Richard Kočí
Besiedelte Abstraktion
Vernissage 14.5. 2019 um 18.00 Uhr
Critics Gallery, Adria Palace 1.p.
Jungmannova 31/36, 110 000, Prag 1, Tschechische republik
Die Ausstellung ist bis zum 1.6. Geöffnet. 2019 täglich 11 – 18 Uhr, außer montags und feiertags.

more

výstava / exhibition HORIZONT OČEKÁVÁNÍ

Srdečně Vás zvu na výstavu Lindy Čihařové a Adély Marie Jirků v coworku a kavárně PRACOVNA.
Kavárna Pracovna, Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 – Žižkov, www.pracovna.cz
Pro informaci, zda není prostor výstavy zrovna obsazen akcí, kontaktujte prosím kavárnu. 
Výstava trvá do 22.6. 2018

krajina procesů/landscape of processess

V akvarelových obrazech se projevuje zájem o základní stavební prvky přírody, ekosystém mikrosvětů i konkrétní krajinné motivy. Volně asociující mysl tvoří skvrny, jež jsou doplňovány menšími zásahy. Podvědomá hra na objevování hledá hranici, kde je tvar vnímán jako živý tvor a kde už je pouhou skvrnou. Tato hranice je tenká a navíc se často mění v čase. Co je jeden den neviditelné, může se ukázat jindy.

 

 

 

 

 

”Poklad”
2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně, 55x55cm
Jádro buňky s kódem, pomocí kterého se staví nové kopie. Bezpečí před volnými radikály hájí jeho osobní strážce.
prodáno

 

”Raketa”
2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně, 55x55cm

 

”Jádro Krystalu”
2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně, 55x55cm,
Jádro krystalu, aneb místo, odkud se začíná šířit krystalizace

 

 

 

“Arktidonoš – krystal ledu”, ze skupiny obrazů chemické okénko
2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně, 60x60cm
prodáno

 

 

“Hypermangan”, ze skupiny obrazů chemické okénko
2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně, 60x60cm,
Hypermangan neboli Manganistan draselný, KMnO4, známe všichni z dětství jako tu zábavnější část léčby neštovic. Jako vnější antiseptikum se používá díky svým silným oxidačním vlastnostem.

 

“Octan sodný, mazlík do postele”, ze skupiny obrazů chemické okénko
2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně, 60x60cm
Obraz inspirovaný krystalizací octanu sodného (CH3COONa) neboli solí kyseliny octové, neboli E 262. Používá se v potravinářství jako regulátor kyselosti. Krystalizace kapaliny se spouští dotykem. Při této reakci se uvolňuje teplo, proto se mu také říká „horký led“ a je tedy často používán i v hřejivých sáčcích. Stačí  je v mikrovlnce rozehřát do kapalného stavu, pak zlomit a strčit pod peřinu. Jednoduše mazlík do postele.

 

”Sousední vesnice”
2015-2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně. 100x75cm

 

 

”Líheň červených krvinek”
2015-2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně. 95x75cm
prodáno

 

”Na útesu”
2015-2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně. 100x75cm,
Navazuje na předešlé kolekce krajin, jejichž hlavní kompozice vycházela z fotografií z mikroskopu. Dodělala jsem jej nakonec však jiným způsobem než ostatní a tak se stal ještě s pár dalšími obrazy jakýmsi pojítkem předchozí a současné série obrazů.
Představuje věčný souboj i harmonii mezi souší a oceánem, vymezování vzájemných hranic i to, že se život na obou stranách jeden bez druhého těžko obejdou.
Konkrétně se zde promítla i osobní zkušenost, kdy na mne velmi zapůsobila tenká hranice mezi suchozemskými a mořskými rostlinami na norských plážích. Často jsem si nebyla jistá, zda jsou to trávy už jen sladkomilné, nebo takové, které snesou i zatopení slanou vodou přílivu. Ta hranice je jako v mnoha jiných případech rozostřená.
prodáno

 

”Potravní řetězec”
2015-2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně. 95x75cm

 

”V šamanově hlavě”
2015-2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně. 95x75cm

 

“Výtrusnice”
2018, akvarel a akryl na plátně,
Houba, duch žijící na pomezí mezi dimenzí rostlinného a živočišného světa je symbolem transformace hmoty, oslavy recyklace.

 

“Věčně hladový oheň”
2018, akvarel a akryl na plátně,100x100cm

Oheň, síla spoutaná v chemických vazbách, uvolňující se ze svého sevření a využívající své síly k tomu, aby stejným způsobem proměnila i další hmotu ve svém okolí. Život bere, ale i umožńuje budoucímu, aby vzkvétal.

 

 

“Bazilišci”
2018, akvarel a akryl na plátně, 100x100cm

Transformace živé hmoty na Zemi, chemické a fyzikální síly ladící spolu v dokonalé harmonii umožňující život.

Bazilišek, mytický tvor z řecké mytologie, původním významem malý král a vládce hadů je spojován s prostředím pouště, protože jeho dech rozbíjí skály a spaluje trávu a z krajiny vytvoří poušť. Zároveň má moc měnit v kámen živé bytosti. Nemohu si pomoci, aby mi to nepřipomínalo činnost člověka. Roboti a umělá inteligence má ještě daleko k živosti, ale jednou se hranice pomalu bude stírat. Antické prameny uvádí, že bazilišek může být překonán pomocí zrcadla, jelikož jeho pohled je smrtící.Jsme připraveni pohlédnout do očí sobě samým?

 

“Koloběh H2O”
2018, akvarel a akryl na plátně,100x100cm
Můj oblíbenec James Lovelock krásně popisuje, jak jinak je možno se dívat na koloběh vody v přírodě: jako na krev, která obsahuje cenné živiny roznáší je napříč celou planetou, vyživuje její údy a v mezičase se čistí vypařováním. A někde mezi tím koluje také v tělech všech menších organismů žijících na tomto superorganismu.
prodáno

 

“Záliv na Vesterálech”
2018, akvarel a akryl na plátně,100x100cm,100x100cm
Ekosystém u pobřeží Norského ostrova Vesterály inspirovala naše letošní rodinná cesta do Norska. S dvěma dětmi jsme bydleli 5 týdnů ve stanu, převážně u pláží nebo jiných vodních zdrojů. Díky pravidelnému otužování a vůbec převážnému pobytu v exteriéru jsem tak po 3-4 týdnech jsem začala pociťovat nepopsatelně příjemný pocit, kdy člověk začíná splývat místní přírodou.

 

“Potkali se pod ledovcem”
2018, akvarel a akryl na plátně, 120x120cm,
Inspirací k tomuto obrazu byl zvrásněný kámen s pamětí mnoha staletí, který jsem potkala na naší výpravě do jednoho ledovcového údolí v Norsku.

 

“Modrý úplněk”
2018, akvarel a akryl na plátně, 120×120 cm
Obraz začal vznikat 31.1. 2018, když byl měsíc v úplňku, od Země ve vzdálenosti 358 994 km. Na začátku vypadal úplně jinak a prošel mnoha divokými proměnami, dokonce i kompletní sprchou na zahradě. Některé obrazy zrají dlouho a tento je jeden z nich. Každý krok však v obraze zanechá paměť, tak jako životní události v nás. Ať jsou příjemné nebo ne, stanou se součástí naší identity.

 

 

“Tady Máš svačinu”
2018, akvarel a akryl na plátně, 120×120 cm
Obraz je inspirovaný slavnou knihou Tajemný život stromů, kde autor Peter Wohlleben, popisuje propojení buků skrze kořeny a jejich vzájemnou podporu slabších jedinců silnějšími v dobách nedostatku. To, že se svět podzemní během vzniku obrazu transformoval na podvodní se někdy stává. Důležitost altruistického chování jako základního motivu obrazu však zůstala nezměněna.