Average place inhabitants/Obyvatelé průměrného místa

Average place inhabitants-instalation, digital-prints, 60cmx80, Linda Čihařová

Average place inhabitants-instalation, digital-prints, 60cmx80

 

more

NANOSOCIETY / NANOSPOLEČENSTVÍ

NANOSOCIETY
This project is a result of my cooperation with science laboratories. It is a electron microscope photography with semi-automatic digital drawing in it, revealing the tendencies and hidden manners of the matter. This creatures are represent fundamental behaviour of the matter, which is than in higher grade appearing in our society. These creatures are a personification of different qualities of both organic and inorganic parts, having in their environment it´s own life. I believe, that there is some pattern found in every part of the matter, which leads the forming of it. I am interested, what is their material and immaterial physical principle. Although in these scales may be both in one. This would be just one step to consider, if the matter itself is not a cogitative entity.

NANOSPOLEČENSTVÍ
Projekt je presentován digitálními fotografiemi a interaktivní instalací – projekcí obrazu prostředí jedné z nanokrajin, do které divák může vstoupit a sám objevovat skryté podoby hmoty.  Každý „duch“ má svůj krátký zacyklený příběh. Jedná se např. o princip transformace – požírání a vydávání hmoty v jiné formě, princip utlačování – šikany v rámci prosazení se nebo naopak altruismu ve snaze zachránit se. S určitou nadsázkou se tak pozastavuji nad zjednodušením některých společenskohistorických dějů.

more

Streptomyces

more

ECOSYSTEM BEINGS / EKOSYSTÉMTVOROVÉ

Theese pictures overiew landscape ecosystems in each individual area as a organical body. That body is consisted of other smaler organisms, plants, unorganical matter and elements.
Tyto koláže přibližují pohled na jednotlivé krajinné ekosystémy jako na organická tělesa s provázanými životními funkcemi, jejichž těla jsou složena z dalších organismů naší a menší velikosti.


more

AIR ARCHITECTURE SHAPED BY HUMAN PSYCHO / VZDUŠNÁ ARCHITEKTURA TVAROVATELNÁ PSYCHIKOU

12.Psychoarchitektura,-Psycho-architecture.digital-print.2003

 

11.Psychoarchitektura,-Psycho-architecture.digital-print.2003

more