Average place inhabitants/Obyvatelé průměrného místa

Average place inhabitants-instalation, digital-prints, 60cmx80, Linda Čihařová

Average place inhabitants-instalation, digital-prints, 60cmx80

 

more

NANOSOCIETY / NANOSPOLEČENSTVÍ

Neznámý-krystal,Unknown-crystal

NANOSOCIETY

This project is a result of my cooperation with science laboratories. It is a electron microscope photography with semi-automatic digital drawing in it, revealing the tendencies and hidden manners of the matter. This creatures are represent fundamental behaviour of the matter, which is than in higher grade appearing in our society. These creatures are a personification of different qualities of both organic and inorganic parts, having in their environment it´s own life. I believe, that there is some pattern found in every part of the matter, which leads the forming of it. I am interested, what is their material and immaterial physical principle. Although in these scales may be both in one. This would be just one step to consider, if the matter itself is not a cogitative entity.

NANOSPOLEČENSTVÍ

Projekt je presentován digitálními fotografiemi a interaktivní instalací – projekcí obrazu prostředí jedné z nanokrajin, do které divák může vstoupit a sám objevovat skryté podoby hmoty.  Každý „duch“ má svůj krátký zacyklený příběh. Jedná se např. o princip transformace – požírání a vydávání hmoty v jiné formě, princip utlačování – šikany v rámci prosazení se nebo naopak altruismu ve snaze zachránit se. S určitou nadsázkou se tak pozastavuji nad zjednodušením některých společenskohistorických dějů.

Tento projekt je výsledkem spolupráce s vědeckými laboratořemi zabývajícími se měřítky menšími než malými. Zdrojem mé práce jsou fotografie z elektronového mikroskopu od snímku organických po různé krystalové prvky. Ty doplňuji digitální, polo-automacikou kresbou, která v černobílých nanokrajinách zvýrazňuje tvary připomínající různé bytosti. Pro mne jsou to vitality jednotlivých organických i neorganických částí, vedoucí ve svém prostředí specifický život. Jsou nehmotnou částí – duchem těchto měřítek hmoty. Jejich zvláštní chování je výrazem podivnosti jejich prostředí a přesto u nich nacházím principy, které se objevují i v našich měřítkách, pouze s množstvím hmoty nabývají na intenzitě a složitosti. Jsem přesvědčena, že v základních stavebních kamenech hmoty, at již jsou to částice známé nebo ještě neznámé, je uložen vzorec, který řídí vývoj komplikovanějších struktur. Zajímalo by mne, jaký je jejich nejen hmotný, ale i nehmotný fyzikální princip. I když na těchto úrovních velikosti možná obojí splývá v jedno a nelze dělit hmotu od ducha-principu. To by mohlo znamenat, že hmota je ve své podstatě myslící entitou.

Za spolupráci na snímcích pro soubor Mikrospolečenství děkuji Fakultě chemicko – technologické v Pardubicích, zejména Andree Kalendové, PhD.  a Jihočeské universitě v Českých Budějovicích (laboratoři digitálního zobrazování ústavu Akademie věd), zejména panu Doc. RNDr. Františeku Weydovi, CSc

Kosmické-morče-v-letním-kině.Cosmic-guinny-pig-in-a-summer-cinema

Zátoka-mloků-The-bay-of-newts2

Jantarový-masiv,Amber-block

Na-Vlásku-_-On-Hair-60x80cm+3mm

Anther přísavka, Anther-The Sucker. 60x80cm+3mm.digital print.2009-2015

Betonová-parta,-Concrete-team.-60x80cm+3mm.digital-print

 

 

 

Streptomyces

more

TELEKONEXIS

more

ECOSYSTEM BEINGS / EKOSYSTÉMTVOROVÉ

 

Theese pictures overiew landscape ecosystems in each individual area as a organical body. That body is consisted of other smaler organisms, plants, unorganical matter and elements.

Tyto koláže přibližují pohled na jednotlivé krajinné ekosystémy jako na organická tělesa s provázanými životními funkcemi, jejichž těla jsou složena z dalších organismů naší a menší velikosti.

more

AIR ARCHITECTURE SHAPED BY HUMAN PSYCHO / VZDUŠNÁ ARCHITEKTURA TVAROVATELNÁ PSYCHIKOU

12.Psychoarchitektura,-Psycho-architecture.digital-print.2003

11.Psychoarchitektura,-Psycho-architecture.digital-print.2003

10.Psychoarchitektura,-Psycho-architecture.digital-print.2003

8.Psychoarchitektura,-Psycho-architecture.digital-print.2003

7.Psychoarchitektura,-Psycho-architecture.digital-print.2003

6.Psychoarchitektura,-Psycho-architecture.digital-print.2003

3.Psychoarchitektura,-Psycho-architecture.digital-print.2003

2.Psychoarchitektura,-Psycho-architecture.digital-print.2003

1.Psychoarchitektura,-Psycho-architecture.digital-print.2003

AIR ARCHITECTURE SHAPED BY HUMAN PSYCHO
Cloud spaces, the places of the collective or individual consciousness, which is connected with our living area. These pictures are the visualization of the now unrealisable project, where the surroundings are shaped along thoughts of the visitor. But rather these thoughts, witch we cannot influenced. Like our momental mood, which is often also affected with the weather. And the weather – respective clouds is the material which I use to create these pictures.

VZDUŠNÁ ARCHITEKTURA TVAROVATELNÁ PSYCHIKOU
Psychoprostory se zabývají utopickým architektonickým projektem, kde je budova nebo jiný prostor utvářen v závislosti na lidské psychice a flexibilně se přizpůsobuje momentálním duševním a emočním potřebám člověka. Může fungovat podobně jako chrám, kde je každý sám sobě jeho stavitelem. Využívá jen, co je společné – intuitivní hledání duchovnějšího faktoru někde na obloze, směrem k celkovému obalu Země.
Projekt je založen na myšlence, že vztah počasí-lidská nálada může fungovat oboustranně.

Poznámka:
Země je tvořena z plyno-kapalného obalu, neustále se transformujícího, z něhož se vždy drobné části vyčlení aby se po určité době do něj opět vrátily s novými informacemi a zkušenostmi. Proces neustálých změn vědomí planety by se mohl nejlépe projevovat ve změnách počasí. Jako hlavní stavební kámen pro takové prostory jsem použila jeden z hlavních meteorologických ukazatelů – tak často se transformující mraky. Jsou jednou z forem vody, která se v rámci klimatu chová jako přenašeč informací.