NANOSPOLEČENSTVÍ – ODHALENÉ PŘÍBĚHY/NANOSOCIETY – STORY REVEALED

A series of digital photographs is based on electron microscope images. The viewer looks into the detail of the crystal of silicon, wollastonite, amber, cell surface, concrete and the compound eye of the spider, etc.
On the surface of real photographs is a layer of drawing, finely intertwined with the original motif so that they merge into one whole. The drawing draws from the abstract shapes those that resemble living creatures of fictional origin, which give the film its appeal to the eye of a scientific layman and even to a professional who, on the contrary, has been dealing with such images all his life. The paintings draw attention to the mysterious world of nano dimensions and encourage its discovery.

I would like to thank the Faculty of Chemical Technology in Pardubice, especially Andree Kalendová, PhD, for their cooperation on the films for the Mikrospolečenství ensemble. and the University of South Bohemia in České Budějovice (digital imaging laboratory of the Institute of the Academy of Sciences), especially Mr. Doc. RNDr. František Weyd, CSc, Tomáš Wald Post Doc, John Patterson PhD., Doc. RNDr. Christian Iffelsberger and Přemysl Štastný and Richard Kolář from Ceitec Brno.

There are 8 pieces of each image from this limited color series.
Price: 155 euro per piece. Each piece is signed and numbered.
Quality print on Smooth gsm 310 art paper

———————————-

CZ:
Série digitálních fotografií vychází ze snímků z elektronového mikroskopu. Divák nahlédne do detailu krystalu křemíku, wollastonitu, jantaru, buněčného povrchu, betonu a složeného oka pavouka atd.
Na povrchu reálných fotografií je vrstva kresby, jemně provázaná s původním motivem tak, že se slévají v jeden celek. Kresba vytahuje z abstraktních tvarů ty, které připomínají živé tvory smyšleného původu, kteří dodávají snímku přitažlivost pro oko vědeckého laika a dokonce i pro profesionála, který se naopak takovými snímky zabývá celý život. Obrazy přitahují pozornost na tajemný svět nano rozměrů a povzbuzují k jeho objevování.

Za spolupráci na snímcích pro soubor Mikrospolečenství děkuji Fakultě chemicko – technologické v Pardubicích, zejména Andree Kalendové, PhD.  a Jihočeské universitě v Českých Budějovicích (laboratoři digitálního zobrazování ústavu Akademie věd), zejména panu Doc. RNDr. Františeku Weydovi, CSc, Tomáši Waldovi Post Doc, Johnu Pattersonovi PhD., Doc. RNDr. Christianu Iffelsbergerovi a Přemyslu Štastném a Richardu Koláři z Ceitec Brno.

Z této limitované barevné série je k dispozici 8 ks od každého obrazu. Každý kus signován a číslován.
Kvalitní tisk na uměleckém papíře Smooth gsm 310
V případě zájmu mě prosím kontaktujte.

Linda Čihařová
The bay of newts (coloured)
author of the source photo: Tomas Wald, Post Doc
sample: Section of a rodent mouse with a visible cavity – enamel with simple structures in the shape of intertwined fibers.
dimensions: 80 x 60cm, print on high quality art paper, for sale: 1/8 copies

Linda Čihařová
Zátoka mloků (barevná)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: Tomáš Wald, Post Doc
vzorek: Řez myším hlodákem s viditelnou dutinou – sklovinou s jednoduchými strukturami ve tvaru proplétaných vláken.
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 1/8

Linda Čihařová
At the lake (turquoise)
author of the source photo: Doc. RNDr. Iffelsberger Christian
sample: unknown
dimensions: 80 x 60cm, print on high quality art paper, for sale: 1/8 copies

Linda Čihařová
U jezera (tyrkysové)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: Doc. RNDr. Iffelsberger Christian
vzorek: neznámý
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 1/8

Linda Čihařová
Unknown crystal (coloured)
author of the source photo: Doc. RNDr. František Weyda
sample: broken piece of amber
dimensions: 80 x 60cm, print on high quality art paper, for sale: 2/8 copies
sold: 1,3/8

Linda Čihařová
Neznámý krystal (barevný)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: Doc. RNDr. František Weyda
vzorek: odlomený kus jantaru
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 2/8
prodáno: 1, 3/8
Linda Čihařová
On Hair (coloured)
author of the source photo: Andrea Kalendová Phd.
dimensions: 80 x 60cm, print on high quality art paper, for sale: 2/8 copies
sold: 1/8

Linda Čihařová
Na Vlásku (barevné)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: Andrea Kalendová Phd.
vzorek: Uhlíková vlákno
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 2/8
prodáno: 1/8
Linda Čihařová
Pink peonies
digital drawing on SEM photography
author of the source photo: Přemysl Štastný
sample: hydroxyapatite crystal
dimensions: 80 x 60cm, print on high quality art paper, for sale: 3/8 copies

Linda Čihařová
Růžové pivoňky
technika: digitální kresna na fotografii ze SEM
autor předlohy: Přemysl Štastný
vzorek: krystal hydroxyapatitu
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 3/8
prodáno: 1/8
Linda Čihařová
Cats and bats (coloured)
technique: digital drawing on a photograph from SEM
Author of Book: John Patterson, PhD.
sample: volcanic glass (tephra)
dimensions: 80 x 60cm, print on quality art paper Pearl 300, serial number available: 1/8

Linda Čihařová
Kočky a netopýři (barevné)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: John Patterson, PhD.
vzorek: vulkanické sklo (tephra)
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 1/8
Linda Čihařová
Under the amber massif (coloured)
technique: digital drawing on a photograph from SEM
author of article: Doc. RNDr. František Weyda
sample: amber broken razor blade
dimensions: 80 x 60cm, print on quality art paper Pearl 300, serial number available: 1/8

Linda Čihařová
Pod jantarovým masivem (barevné)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: Doc. RNDr. František Weyda
vzorek: jantar zlomený žiletkou
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 1/8
Linda Čihařová
Concrete team (coloured)
technique: digital drawing on a photograph from SEM
Author of Book: Andrea Kalendová Phd.
sample: bentonite powder
dimensions: 80 x 60cm, print on quality art paper Pearl 300, serial number available: 1/8

Linda Čihařová
Betonová parta (barevná)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: Andrea Kalendová Phd.
vzorek: bentonitový prášek
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 1/8
Linda Čihařová
Cosmic guinea pig in a summer cinema (blue)
technique: digital drawing on a photograph from SEM
author of article: Doc. RNDr. František Weyda
sample: compound eye of an insect
dimensions: 80 x 60cm, print on quality art paper Pearl 300, serial number available: 2/8
sold: 1, 3/8

Linda Čihařová
Kosmické morče v letním kině (modré)
technika: digitální kresba na fotografii ze SEM
autor předlohy: Doc. RNDr. František Weyda
vzorek: složené oko hmyzu
rozměry: 80 x 60cm, tisk na kvalitní umělecký papír Pearl 300, k dispozici pořadové číslo: 2/8
prodáno: 1, 3/8

VÝSTAVA NANOSPOLEČENSTVÍ ODHALENÉ PŘÍBĚHY

Srdečně vás zvu na výstavu dokreslovaných digitálních fotografií „Nanospolečenství – odhalené příběhy“. Vernisáž v sobotu 5.června v 17.00 v Malé galerii VUVeL (Výzkumný ústav veterinárního lékařství). Hudcova 70, 621 00 Brno (Medlánky). Otevřeno 9.00-16.00. do 15.7.2021

U vrátnice je třeba se prokázat  jedním z následujících způsobů:1) negativním antigenním testem – akceptují potvrzení z odběrného místa, prohlášení zaměstnavatele, že pracovníka testoval s negativním výsledkem antigenním testem ne starší než 3 dny. 
2) nebo dokladem o prodělaném očkování (až 14 dní od druhé dávky)
3) nebo potvrzením o prodělané nemoci COVID – 19 (ne starší 90 dní od pozitivního testování).
4) samotestem provedeným na místě (použitým tam na místě pověřenou osobou). 
Osoby pohybující se v areálu VÚVeL mají povinnost nosit respirátory FFP2/KN95 v budovách

Výstava je prodejní, rezervaci je možno provést na místě zapsáním na seznam, nebo emailem na: lindacihar@gmail.com. Velikost obrazů: 80x60cm, kvalitní digitální tisk na uměleckém archivním papíře, limitovaná série 8 ks od každého.Cena: 4000,- kč bez rámu, nebo 5000,- kč s na míru dělaným dřevěným rámem (80×60 cm).Obrazy mohou být předány po skončení výstavy, časově po individuální domluvě.

exhibition in Yekaterinburg

Včera byla zahájena výstava fotografií v Centru fotografie „Mart“ v ruském Yekaterinburku. Za příležitost vystavit své digitální fotografické kresby ze série Nanospolečenství v nové úpravě děkuji kurátorovi výstavy Artemu Bekovichovi. Centrum je zřízeno neziskovou organizací – Nadací pro rozvoj fotografie INN

https://www.mzv.cz/yekaterinburg/cz/kultura_a_skolstvi/vystava_ceske_fotografie_vice_nez.html

http://8mart1.ru/exhibition.htm


rozhovor na českém rozhlase

Jarní rozhovor na českém rozhlase 5.3. 2020

NANOSOCIETY / NANOSPOLEČENSTVÍ

NANOSOCIETY
This project is a result of my cooperation with science laboratories. It is a electron microscope photography with semi-automatic digital drawing in it, revealing the tendencies and hidden manners of the matter. This creatures are represent fundamental behaviour of the matter, which is than in higher grade appearing in our society. These creatures are a personification of different qualities of both organic and inorganic parts, having in their environment it´s own life. I believe, that there is some pattern found in every part of the matter, which leads the forming of it. I am interested, what is their material and immaterial physical principle. Although in these scales may be both in one. This would be just one step to consider, if the matter itself is not a cogitative entity.

NANOSPOLEČENSTVÍ
Tento projekt je výsledkem spolupráce s vědeckými laboratořemi zabývajícími se měřítky menšími než malými. Zdrojem mé práce jsou fotografie z elektronového mikroskopu od snímku organických po různé krystalové prvky. Ty doplňuji digitální, polo-automacikou kresbou, která v černobílých nanokrajinách zvýrazňuje tvary připomínající různé bytosti. Pro mne jsou to vitality jednotlivých organických i neorganických částí, vedoucí ve svém prostředí specifický život. Jsou nehmotnou částí – duchem těchto měřítek hmoty. Jejich zvláštní chování je výrazem podivnosti jejich prostředí a přesto u nich nacházím principy, které se objevují i v našich měřítkách, pouze s množstvím hmoty nabývají na intenzitě a složitosti. Jsem přesvědčena, že v základních stavebních kamenech hmoty, at již jsou to částice známé nebo ještě neznámé, je uložen vzorec, který řídí vývoj komplikovanějších struktur. Zajímalo by mne, jaký je jejich nejen hmotný, ale i nehmotný fyzikální princip. I když na těchto úrovních velikosti možná obojí splývá v jedno a nelze dělit hmotu od ducha-principu. To by mohlo znamenat, že hmota je ve své podstatě myslící entitou.

Za spolupráci na snímcích pro soubor Mikrospolečenství děkuji Fakultě chemicko – technologické v Pardubicích, zejména Andree Kalendové, PhD.  a Jihočeské universitě v Českých Budějovicích (laboratoři digitálního zobrazování ústavu Akademie věd), zejména panu Doc. RNDr. Františeku Weydovi, CSc

Projekt je presentován digitálními fotografiemi a interaktivní instalací – projekcí obrazu prostředí jedné z nanokrajin, do které divák může vstoupit a sám objevovat skryté podoby hmoty.  Každý „duch“ má svůj krátký zacyklený příběh. Jedná se např. o princip transformace – požírání a vydávání hmoty v jiné formě, princip utlačování – šikany v rámci prosazení se nebo naopak altruismu ve snaze zachránit se. S určitou nadsázkou a zjednodušením se týká některých společenskohistorických dějů.

Kosmické-morče-v-letním-kině.Cosmic-guinny-pig-in-a-summer-cinema

Jantarový-masiv,Amber-block

Average place inhabitants/Obyvatelé průměrného místa

Average place inhabitants-instalation, digital-prints, 60cmx80, Linda Čihařová

Average place inhabitants-instalation, digital-prints, 60cmx80

 

more

Streptomyces

more

TELEKONEXIS

 

Hemisféry, 125x125cm, akryl na plátně

 

Telekonexe, 2x (60x60cm), digitální tisk na plátně

 

Telekonexe / Hemisféry
Pocit z práce na počítači, postupné prorůstání člověka a jeho osobního počítače a vývoj jejich specifické vzájemné komunikace. Povaha myšlenek a emocí, kterou vysíláme směrem k počítači, se odráží v chování se jeho systému.
Bude moci tuto formu ovlivňování nějak technicky uchopit? Na jaké bázi bude fungovat? Jak bude vypadat platforma, kde se oba světy setkají? Podle dosavadního trendu to vypadá, že se počítače spíše naučí řeč lidskou, ale možná máme takovou platformu již v přímo v našem mozku a víme o ni stejně tak málo jako o jiném podprahovém vnímání.
Dva obrazy skupin stožárů elektrického vedení představují lidské hemisféry, logickou a intuitivní, soupeřící i spolupracující, ovlivňující způsob našeho přemýšlní. Která z nich nám nakonec pomůže lépe pochopit vědomí nadcházejících superpočítačů?

more

ECOSYSTEM BEINGS / EKOSYSTÉMTVOROVÉ

Theese pictures overiew landscape ecosystems in each individual area as a organical body. That body is consisted of other smaler organisms, plants, unorganical matter and elements.
Tyto koláže přibližují pohled na jednotlivé krajinné ekosystémy jako na organická tělesa s provázanými životními funkcemi, jejichž těla jsou složena z dalších organismů naší a menší velikosti.


more

AIR ARCHITECTURE SHAPED BY HUMAN PSYCHO / VZDUŠNÁ ARCHITEKTURA TVAROVATELNÁ PSYCHIKOU

12.Psychoarchitektura,-Psycho-architecture.digital-print.2003

 

11.Psychoarchitektura,-Psycho-architecture.digital-print.2003

more