exhibitions

Naturae

Srdečně Vás zvu na výstavu Naturae v Galerii 9, Sokolovská 324 (Radnice Prahy 9). Výstava bude otevřena do 27.10.2022, pondělí – čtvrtek 10-19 hodin, vstup volný. Komentovaná prohlídka proběhne v úterý 18.10. 18.00- 19.00. _________________________________________________________________________ I cordially invite you to the Naturae exhibition, in gallery 9 at the Prague 9 town hall, Sokolovská 324/14, 190 00 Prague 9-Vysočany. The exhibition lasts until 27.9. and is open Monday – Thursday 10-19.00. Guided tour will be on 18.10. 18.00-19.00

Proluka – Pro UKRA

Srdečně Vás zvu tuto středu 4.5. v 18.00 na setkání v Bezručových sadech na místě galerie Proluka při příležitosti vernisáže venkovní instalace v galerii Proluka.
https://ctyridny.cz/projekt/linda-ciharova-proluka-pro-ukra/
fb událost: https://fb.me/e/2trtavKbT

LINDA ČIHAŘOVÁ: Proluka – Pro UKRA
Termín konání: středa 4. května v 18:00 
Místo: ProLuka – Galerie pod vršovickým nebem
Bezručovy sady, Praha 10 (park naproti domu Slovenská 23) 
Zobrazit na mapě ›

LINDA ČIHAŘOVÁ: Proluka – Pro UKRAInstalace z živých květin jako památník na letošní jarní ukrajinský boj o svobodu, padlé hrdiny i rozdělené rodiny donucené opustit své domovy i rodnou zem. Ukrajinský státní znak složený z narcisů a primulí bude na Proluce ještě několik let každé jaro rozkvétat. Tím, jak se některé rostliny budou množit a jiné uhynou, bude se znak měnit a rozpíjet tak jako se rozptyluje kolektivní paměť na historické momenty. Připomene nám, jak křehké i pomíjivé může být to, co považujeme za samozřejmost, a zároveň o kolik jsme silnější, když stojíme při sobě. To, co se nyní naučíme budeme v letech budoucích potřebovat ještě mnohem více při řešení změn klimatu a možná i jiných nečekaných událostí.
 
Za pomoc s realizací instalace děkujeme studentům i vedení ZŠ Kladská. Linda Čihařová (1982) žije a pracuje v Praze, kde také vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Absolvovala stáže na FAMU, University of New Mexico v Albuquerque, Academy Beeldene Kunste v Maastrichtu a stipendijní pobyt v centru Egona Schieleho v Českém Krumlově.
I když má její tvorba široké rozpětí a kombinuje nová média s klasickými, jednotícím prvkem a hlavním inspiračním zdrojem zůstává krajina a vzájemné vazby s jejími obyvateli. Vychází z land artu a konceptu, ale inspirují ji hlavně vědecké metody a výzkum přírodních procesů. Její práce má svébytnou polohu tlumočníka mezi lidmi a přírodou. Od roku 2008 se také věnuje designu z recyklovaných materiálů (zejména elektroodpadu v projektu Trash made).
Copyright © Čtyři dny, z.s.

výstava Jednota v rozmanitosti

Srdečně Vás zvu na srdeční záležitost: výstavu Jednota v rozmanitosti a oslavu 15 let Trafačky
v Galerii Trafo.
Událost na FB najdete zde: https://www.facebook.com/events/1284881388638894?active_tab=about.

Na vernisáži se pak ve venkovním stanu můžete těšit, že zahrají: ROXXOR, DJ the WIG a DJ Floex.
Těšíme se na vás na vernisáži a na oslavu v hojném počtu!

Trafo Gallery
Hala 14 Pražské tržnice
Bubenské nábřeží 306/13
170 00  Praha 7
Mob. 739 517 758
www.trafogallery.cz

rozhovor na českém rozhlase

Jarní rozhovor na českém rozhlase 5.3. 2020

Jsme jeden / We are one

Realizace interaktivního hravého objektu pro děti do výstavy v Národním zemědělském muzeu JINDŘICH ŠTREIT A CYKLY.
trvání výstavy:  20. 9. 2019 – 31. 7. 2020
https://www.nzm.cz/akce/vystava-jindrich-streit-a-cykly
název objektu: Jsme jeden
Forma objektu je skládačka ze dřevěné vrstvené desky ve velikosti cca 100×100 cm
Možná další výroba na zakázku i v menší velikosti, například pro školy a školky. Při každé další realizaci jsou možné úpravy potisku.

Popisek k výstavě:
Ekosystémy jsou různě velké přírodní systémy, kde je živé a neživé navzájem úzce propleteno výměnou látek, energie a informací do nějaké typické podoby. Mohou mít velikost kontinentu nebo i jen vašeho žaludku. A možná spolu mohou tvořit i ještě větší organismus. Jejich hranice nemusí být zcela zřejmé. Jeden na druhém jsou závislé a vlivem změny jednoho dílku se mění i ty ostatní. Proto je důležité se i na hospodářskou půdu a krajinu dívat jako na součást velkého planetárního systému.

Tato skládačka představuje planetu v podobě odpočívajícího živočicha, klidného a spokojeného, takového, jakého bychom ho chtěli mít.
Celek obsahuje 23 dílků representujících různé ekosystémy, jež naší planetu dělají rozmanitou. Jeden nemůže existovat bez druhého, jen dohromady dáváme fungující celek.

OSÍDLENÁ ABSTRAKCE – Žije to v nás / SETTLED ABSTRACTION – The life inside us

Jsme sami malými vesmíry, ekosystémy skládajícími se z mnoha tisíců druhů organismů ladícími spolu v souhře funkcí. O jednotlivých vazbách zatím víme poměrně málo, ale zjištujeme jak podstatné jsou všechny naše „kolonie“pro zdravý celek.
Jak vypadá jejich život a jak se vůbec stalo, že kdysi dávno vznikly ty první? Kde je hranice mezi živou a neživou hmotou?
V obrazech ze souborů Osídlená abstrakce se dotýkám témat souvisejících se základy života na Zemi – stavebními prvky přírody, vznikem buněk, ekosystém mikrosvětů a s činností organismů tak malých, že je často přehlížíme, ačkoliv jsou i pro náš život tak důležité. Jsou to například bakterie – nejjednodušší organismy na Zemi, které nám pomáhají udržovat zdravé tělo, transformovat živiny v těle a půdě nebo vyrábět kyslík.


We are small universes, ecosystems consisting of many thousands of species of organisms tuned together in the interplay of functions. So far we know relatively little about the individual bonds, but we are trying to find out how important all our “colonies” are for our health.
In theese pictures, refer to topics related to the basics of life on Earth – the building blocks of nature, the emergence of cells, the ecosystem of microworlds, and the activities of organisms so small that we often overlook them, even though they are so important to our lives. They are, for example, bacteria – the simplest organisms on Earth that help us maintain a healthy body, transform nutrients in the body and soil, or produce oxygen.


Primární polévka
2019, akvarel na plátně, 120 x 120 cm, prodáno
Voda jako chemická laboratoř – médium, které poskytlo prostor pro evoluci života na Zemi. Místo kde se za přítomnosti koktejlu prvků, horkých podmořských sirných pramenů a sopek, elektrických výbojů z nekonečných bouří, mixéru vlnobití a možná i semínka zavlečeného z vesmíru zformovaly první aminokyseliny, genetický kód a obaly, v nich se mohla první předchůdkyně RNA struktur schovat před nepřízní okolí.

 

Hostina anareobů
2019, akvarel na plátně, 120 x 120 cm, prodáno
Hlubiny u podmořských černých kuřáků jako kolébka pozemského života? Anareobní bakterie tu byly prvními živými obyvateli a dodnes je můžeme najít kolem podmořských horkých až vařících pramenů plných sirných sloučenin.

 

 

 

 

Putování hmoty vnitřním vesmírem
2021, akvarel, tuš a olej na plátně, 120 x 140 cm, prodáno
Naše střeva jsou jako celý vesmír pro civilizaci našeho mikrobiomu.


Po obědě
2021, akvarel, tuš a olej na plátně, 120 x 140 cm, prodáno
Jak vypadá průřez střevem po jídle?

After lunch
2021, 120 x 140cm, watercolor, ink and oil on canvas

První buněčná stěna
2019-2021, akvarel a tuš na plátně, 100 x 100cm, prodáno
Co bylo dříve slepice nebo vejce? A obal

Prababička RNA
2019-2020, akvarel. tuš a olej na plátně, 100 x 100cm, prodáno
Obraz je ódou na vznik první živé entity. Okamžik, kdy se zlomek prvního genetického kódu dostal do lipidového obalu a společně se dokázali replikovat.  Jak se ale stalo, že takto uvězněný kousek RNA v sobě nesl informaci o tom, že má replikovat i svůj obal? Záhada, jíž vděčíme i za svůj život.

Great-grandmother RNA, 2019 – 2021
100 x 100 x 2 cm, watercolor, ink, and oil on canvas
The image is an ode to the creation of the first living entity. The moment when a fragment of the first genetic code got into the lipid envelope and together they were able to replicate. But how did it happen that such a trapped piece of RNA carried information that it should also replicate its envelope? A mystery to which we owe our lives.

 

Definice života
2019-2021, akvarel a tuš na plátně, 100 x 100cm, prodáno
První dělení. Co bylo dřív, slepice nebo vejce? Jak mohl aminokyselinový koď, který se již uměl dělit sám pobídnout obal, do kterého omylem vklouzl, aby se rozdělil?

 

 

Ten, kdo zužitkuje světlo
2021, akvarel a tuš na plátně, 100 x 100cm, prodáno
Sinice, nejjednodušší fotosyntetizující organismy na Zemi a předchůdci všech rostlin. Jejich vznik a rozmnožení mělo pro Zemi významné důsledky.
Fotosyntéza, způsob získávání energie za pomocí slunečního světla, byla obrovským vynálezem a zřejmě k ní došlo v momentu, kdy se podmínky na Zemi natolik ustálily, že umožnili nejjednodušším prokaryotickým buňkám žít u mořské hladiny.


Kyslíková revoluce
2019, akvarel a tuš na plátně, 100 x 100cm,prodáno

Významný moment v historii současného života na Zemi bylo výrazné rozmnožení sinic v dávných oceánech. Po sériích redukcí kyslíku s jinými prvky byl chemický guláš vod a atmosféry kyslíkem natolik přesycen, že nejen zvyšoval svou koncentraci, ale i začal vytvářet ozónovou vrstvu. To umožnilo organismům pod její ochranou vyjít na souš a přeorientovat se na dýchání kyslíku.

Oxygen revolution, 2019
100 x 100 cm
watercolor, acrylic and varnish on canvas

An important moment in the history of contemporary life on Earth was the significant proliferation of cyanobacteria in the ancient oceans. After a series of reductions of oxygen with other elements, the chemical stew of water and atmosphere was so saturated with oxygen that it not only increased its concentration, but also began to form an ozone layer. This allowed the organisms under her protection to get out of the land and reorient to oxygen breathing.

A jedeme v tom spolu
2019-2021, akvarel a tuš a olej na plátně, 100 x 100cm, prodáno
Obraz inspirovaný momentem, kdy se Eukaryotická buňka, která už byla spojením pradávné prokaryotické buňky s jinou prokaryotickou buňkou, spojila s předchůdcem rostlinných buněk a vytvořili první pra-rostlinnou buňku.

And we’re in this together, 2019
100 x 100cm, watercolor, ink and varnish on canvas
An image inspired by the moment when a eukaryotic cell, which was already a combination of an ancient prokaryotic cell with another prokaryotic cell, merged with a plant cell ancestor to form the first primordial cell.

Vzdálená symbióza
2021,
akvarel, akryl a olej na plátně, 95 x 75cm,prodáno

Představa života a symbiotických vazeb na smyšlené vzdálené planetě jménem Mira 6 v souhvězdí Vodnáře. Nekraky se živí cizopasníky tamních druhů rostlin. Vytváří z nich nektar bohatý na minerály, který z chomáčků na jejich těle olizují jiní, větší tvorové. Tím, že se jim snaží jim být na blízku, je chrání před predátory.

The image of an life on a distance planet Mira6 in Aquarius. The nectarmals are in the middle of the food chain. They feed on little creatures, that parazites on local form of plants. Nectarmals provide nectar rich in minerals as a source  for bigger creatures, that provide them safety before their enemies in return.

Řasení
2019, akvarel na plátně, 60 x 60 cm, prodáno


Sourozenci ptakopysk a opice
2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně, 55×45 cm, prodáno
Na začátku jsme si všichni podobní, v zárodečném stadiu stejně jako před miliardami let.
Vyvinuto speciálně pro novorozence do cca 5ti měsíců, ale samozřejmě může přinášet radost po celý život.

“Kmenové buňky”
2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně, 55x55cm, prodáno

Velká rodina, 2019-2021
60 x 60 cm
akvarel, lak a olej na plátně
Světy, které z větší perspektivy vypadají podobně, a přesto jsou každý jedinečnou individualitou.

Big family, 2019-2021
60 x 60 cm
watercolor, lacquer and oil and on canvas
Individuals that look similar from a larger perspective, and yet each is a unique individuality.

Oxidace
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Plazí vědomí
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Kiwiwi
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Chobotnáč
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019

Křovák I (dvojčata)
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Křovák II (dvojčata)
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Archa
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Čertíci
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Dva v jednom
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019
neprodejné

Helikáza
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019

Chroustal
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Konečný žár
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Líheň
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Alely
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Mrně
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Náruč chlupáče
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Archa
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019

Pankáč
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019,prodáno

Rybatka
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Svatá čtveřice
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Velké přání
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Veverčata
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Zážeh
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Zrnko
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

recenze VÝSTAVY OSÍDLENÁ ABSTRAKCE

recenze na výstavu osídlená abstrakce na www-kulturaok-eu.cz

 

výstava Osídlená abstrakce / Settled Abstraction

Srdečně Vás zvu na výstavu Lindy Čihařové a Richarda Kočího
Osídlená abstrakce / Settled Abstraction

Vernisáž 14.5. 2019 v 18.00
Galerie kritiků, Palác Adria 1.p., Jungmannova 31/36, 110 000, Praha 1
Výstava bude otevřena do 1.6. 2019 denně 11 – 18 hodin mimo pondělí a svátky.
www.galeriekritiku.cz
FACEBOOK

————————

I invite you to the exhibition of Linda Čihařová and Richard Kočí
Settled Abstraction
Vernissage 14.5. 2019 at 18.00
Gallery of Critics, Adria Palace 1st floor, Jungmannova 31/36, 110 000, Prague 1
The exhibition will be open until 1.6. 2019 daily 11 am – 6 pm except Mondays and holidays.
www.galeriekritiku.cz

Ich lade Sie herzlich zu einer Ausstellung von Gemälden und Skulpturen ein:
Linda Čihařová und Richard Kočí
Besiedelte Abstraktion
Vernissage 14.5. 2019 um 18.00 Uhr
Critics Gallery, Adria Palace 1.p.
Jungmannova 31/36, 110 000, Prag 1, Tschechische republik
Die Ausstellung ist bis zum 1.6. Geöffnet. 2019 täglich 11 – 18 Uhr, außer montags und feiertags.

more

výstava / exhibition HORIZONT OČEKÁVÁNÍ

Srdečně Vás zvu na výstavu Lindy Čihařové a Adély Marie Jirků v coworku a kavárně PRACOVNA.
Kavárna Pracovna, Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 – Žižkov, www.pracovna.cz
Pro informaci, zda není prostor výstavy zrovna obsazen akcí, kontaktujte prosím kavárnu. 
Výstava trvá do 22.6. 2018

Průřezy Krajinou

Srdečně Vás všechny zvu na výstavu PRŮŘEZY KRAJINOU
Vernisáž: v úterý 10. 11. 2015 v 18.00 v GALERII KRITIKŮ v paláci Paláci Adria, Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1
Otevřeno denně kromě pondělí od 11 do 18 hodin
11.11. – 6. 12. 2015
Kurátorka / Curator: Vlasta Čiháková Noshiro

 

Doprovodné přednášky:
2.12.2015 v 10.30h MUDr. Radim Šrám, DrSc. (ÚEM AV ČR): Vliv znečištění životního
prostředí na zdravotní stav populace
2.12.2015 v 16h Mgr. Andrea Rössnerová, Ph.D. (ÚEM AV ČR): Příroda a člověk

Vystavena bude série fotografií NANOSPOLEČENSTVÍ  a obrazů ZOOM IN SCAPES.
Obě série jsou inspirované snímky z elektronového mikroskopu a evokují 
morfologii krajiny nebo tvorů v ní žijících.

I would like to kindly invite you for the Exhibition ZOOM IN SCAPES
Opening: tuesday 10.11.2015 at 6.p.m. in the Gallery of Art Critics, Palace Adria, Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1
Open daily 11:00 – 18:00 daily, except Monday
11.11. – 6. 12. 2015
Curator: Vlasta Čiháková Noshiro

Accompanying lectures:
2.12.2015 10.30 a.m. MUDr. Radim Šrám, DrSc. (ÚEM AV ČR): The impact of environmental pollution on public health
2.12.2015 4 p.m. Mgr. Andrea Rössnerová, Ph.D. (ÚEM AV ČR): Nature and man

You will see a series of photographs NANOSPOLEČENSTVÍ  and paintings ZOOM IN SCAPES. They are both inspired by the electron microscope images, where I have looked for compositions similar to a landscape morphology orcreatures which are living there.
The sculptor Jana Křížová will show her wooden objects.

more

ART SAFARI

Zvu Vás na druhou část výstavy ART SAFARI v Plzni a soubornou výstavu Čestmíra Sušky RESTART v kreativní zóně bývalého trolejbusového depa.
Vernisáž výstavy, která představí přes 50 předních současných umělců, začíná v pátek od 17 h. a trvá do neděle. Součástí bude i doprovodný program pro dospělé i děti. Více informací naleznete také v přiložené tiskové zprávě.

Linda Čihařová vystaví soubor keramických sošek „KMEN“.

_MG_5430_Kmen1sfw

 

 

 

 

image

Natura Viva – Viva la natura

Srdečně Vás zvu na výstavu Natura viva_Viva la natura  do Českého centra v Miláně, kde až do 31. 7. 2015 můžete vidět dvě několik mých instalací (Vyvráceý, Magnetické pole a Treenimal escape.

Bildschirmfoto 2015-05-29 um 11.56.35 (1)

 

 

ELEMENTS OVER THE CITIES/ Živly nad městy

Srdečně Vás zvu na vernisáž výstavy ŽIVLY NAD MĚSTY ( Laura Delgado – Linda Čihařová – Petra Gupta Valentová) , která se koná ve čtvrtek 15. 1. 2014 v 18.00 v Galerii Vernon.
GALERIE VERNON | Janáčkovo nábřeží 21 | 150 00 Praha 5
www.galerievernon.com
Na výstavě uvidíte mimojiné i kolekci akvarelů na plátně Žijící živly.

You are cordially invited to the opening of the new exhibition ELEMENTS OVER THE CITIES by the three artists Laura Delgado – Linda Čihařová – Petra Gupta Valentová that takes place on 15. 1. 2015 at 6 pm at the Gallery Vernon.
GALERIE VERNON | Janáčkovo nábřeží 21 | 150 00 Praha 5
www.galerievernon.com

zivly-nad-mesty-pozvanka

benefiční aukce 2014

Srdečně zvu na několik benefičních aukcí, kde můžete zakoupit několik mých děl a podpořit dobrou věc.
1) Ve prospěch O.s. Green Doors, která se koná 26.11. od 18 hodin v Mramorovém sále České spořitelny v Rytířské 29 na Praze 1.
www.greendoors.cz

Aukce Green Doors 2014-1

2) Dne 5.11. v Praze proběhne benefiční aukceuměleckých děl ve prospěch projektů Diakonie ČCE.

 

exhibiton: Trafačka – Temple of Freedom

Red Gallery, 1-3 Rivington Street, EC2A 3DT London, United Kingdom

opening 1. 5. v 7 (djs Udo Kraft a Lazy Eye&Easy Die)
2. 5. 2014koncert Udo Krafta a Stephunk T.
3. 5. 2014 at 7 pm projection of film about Trafačka from Saša Dlouhý
exhibition open mondy-saturday 12-19 pm until 31. 5. 2014

trafo LONdon 2 trafo LONdon 1

 

other foto

exhibiting:
Vojtěch Adamec, Prokop Bartoníček, Aleš Brázdil, Michal Cimala , Linda Čihařová, Markéta Dlouhá Márová, Saša Dlouhý, Epos 257, H3T, Matej Hájek, Terezie Honsová, Matej Hrbek, Anežka Hošková, Martina Chloupa, Martina Chwistková, Jakub Janovský, Lukáš Ježek, Josefína Jonášová, Jan Kaláb, Anja Kaufmann, Martin Krajc, Tomas Linhart, Iacobi Lopatis, Karel Masař, Linda MikoláškováJakub Nepraš, Bet Orten, Stanley PovodaPrava radost, Michal Pustějovský, Jakub Roztočil, Tomáš Skála, Robert Šalanda, Pavel Šebek, Michal Škapa, Matěj Šrámek, Martin Vála, Jan Vlček, Aleš Zemene.

temple-pozvanka-lo

exhibition: Im Gras

Go-Green-Art „…..V trávě 
která proběhne během veletrhu umění ART BASEL
10.6.-16.6.2013

Burgweg 8, 4058 Basel, Schweiz
Kurátor / Curator : Barora Gerny, Michaela Brachtlová
Basel Ausstellung!

exhibition: Artceramics

Srdečně zveme na výstavu ARTCERAMICS.
Těšíme se na setkání 5.4. od 17h.
kurátoři výstavy: Zdeněk Freisleben, Dita Hálová

pozvanka Artceramics

výstava „Zelená“ / exhibition „Green“

Srdečně zvu na výstavu ZELENÁ/GREEN.
vernisáž: 3. 12.2012 v Galerii Deset – Waldesovo muzeum, Čechovo nám. (Moskevská 262/57)
Autor projektu: GO-GREEN-ART.

 

more

Mushrooming / Houbobraní

Mushroom hunting and fine design have both been defining aspects of Czech culture for centuries – and on Sunday, November 4th in Stromovka Park, these two traditions will come together in a new way, as a local forest becomes a ‘mushroom-art’ gallery.

more

Nuit Blanche Brussels / Bílá noc v Bruselu

It was a pleasure to participe on great event for one night in Brussels, on the 6 th of October 2012 called Nuit Blanche. With instalation Treenimal escape and other 34 instalations we filled the centre of Brussles for joy of about 30.000 visitors. Another project from Czech republic made by Dan Gregor and Tomáš Dvořák called Archifon was very succesfull. Projects were organized by Nuit Blanche in excelent cooperation of Czech centre in Brussels. Thank you.
Official video of Nuit Blanche 2012.

more

From Different Corners

Galerie kritiků Vás srdečně zve na komentovanou prohlídku mezinárodní putovní výstavy from different corners / z různých koutů , jejíž specifikem je, že se jedná o práce na papíře, kombinující olejomalbu, kresbu, fotografii, ale i sochu a tapisérii. Jedná se o práce 20 mladých autorů různých národností, kteří patří ke čtyřem renomovaným galeriím v Německu, Holandsku, Rakousku a Francii. Od nás vystavuje Linda Čihářová, David Böhm § Jiří Franta, Edita Pattová a Luděk Rathouský. Setkání v Galerii kritiků se koná tento čtvrtek 13. 9 v 16 hodin, budeme Vám moci věnovat katalog. Rádi Vás uvidíme.
———————–

Srdečně zveme na zahájení sezóny mezinárodní putovní výstavou “ From different corners “ do Galerie kritiků v Adrii, ve středu 22. 8. 2012 v 18 hodin. Výstava se koná v partnerském vztahu se čtyřmi galeriemi současného umění v Německu, Holandsku, Rakousku a ve Francii. Základem jsou práce na papíře. Vystavují Linda Čihařová, Jiří Franta § David Böhm, Edita Pattová a Luděk Rathouský a další zahraniční umělci.
Výstava trvá do 16. 9. 2012, kdy se končí její dvouleté putování po Evropě.

more

Trash Made in Vienna / Trash Made ve Vídni

Srdečně zvu na výstavu designových i méně užitných  předmětů z elektroodpadu do Českého centra ve Vídni.
Vernisáž, čtvrtek, 28.6. 2012, 19.00 hodin!

 

more

Trace the Tweet

 

19. 5 – 15. 6 2012

artists: Gertrude Moser Wagner, Claudia Mongini, Linda Čihařová, Marica Radojčič, Sher Doruff.

more

ECHOFLUXX

ECHOFLUXX 12, FESTIVAL EXPERIMENTÁLNÍ HUDBY A NOVÝCH MÉDIÍ
úterý 17. 4. 2012 — 21. 4. 2012

a jeho součást výstava EVERYDAY NATURE
Everyday Nature – téma a název vy´stavy – představuje práce sedmi umělců, které
různy´mi způsoby reflektují fenomén každodennosti.
Slova Everyday (všední, každodenní, obyčejny´, běžny´, obvykly´, nezajímavy´)
and Nature (příroda, podstata, přirozenost, základní vlastnost, povaha, charakter,
nátura, nahota) tvoří nedělitelnou dvojici. Vy´znam jednoho slova je závisly´ na
druhém, navzájem se podmiňují a ovlivňují.
Dynamika tohoto vztahu se objevuje ve vnímání našich vztahů a prostředí, ve
kterém žijeme, v pohybech které vytváříme, v procesech jichž se účastníme.
Kurátor: Petra Vlachynská
Vytavující umělci: Michal Cimala, Linda Čihařová, Michal Kohút, Quido Sen, Dada
Tragorová, Martin Tůma, Diana Winklerová

sledujte echofluxx na facebooku

Instalace Jedna rodina:

UMĚNÍ RECYKLACE / ART OF RECYCLATION

V Praze vzniká prostor, ve kterém bude hrát hlavní roli umělecká tvorba pro děti a dětská imaginace. Nově vznikající Galerie umění pro děti je otevřena od 15. března 2012 v prostorách historického domu Franze Kafky v centru Prahy, a to výstavou na téma Umění v recyklaci.
Zdroj: kultura.idnes.cz

Více informací naleznete na www.galeriegud.cz

press:
Praha.eu
ČT24, 14.3.2012
Český rozhlas
Český rozhlas audio
Parlamentní listy
Ententyky.cz
Denník.cz

Thanks for nice article about our exhibition at Art Gallery for Children which was published on Czechposition.com (which is an elite information website for discerning readers).There have already been many articles in the press but this one is in English so you can share it with your international friends.

See also the newest article in New York Times.


 

VIII. International Biennale of Contemporary Art in Firenze

We have pleasure of inviting you to the VIII. International Biennale of Contemporary Art in Firenze, where the Czech Republic will be represented by Ms.Linda Ciharova and Jana Bernartova. Wishing to them a lot of successes !!

Dobrý den, dovoluji si Vás pozvat na VIII. ročník Mezinárodního bienále současného umění ve Florencii s informací, ľe letos reprezentují Českou republiku Linda Čihařová a Jana Bernartová. Přejeme jim hodně úspěchů !

Vlasta Čiháková Noshiro

member of Scientific Committee of Biennale, Association of Czech Art Critics

Mnohokrát děkujeme za podporu Ministerstvu kultury České republiky, Českému Centru v Miláně a divadlu Image. Bez Vás by naše účast nebyla možná.

Více informací o výstavě najdete v článku Českého centra v Miláně.

Nanopolis

Výstava Nanopolis potrvá v mezipatře Nové scény Národního divadla v Praze do 31.12. 21011. Projekt vznikl za podpory projektu ISWA.

Reportáž o výstavě v pořadu České televize Port můžete shlédnout zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/755-nanopolis/video/

Nanopolis_2011_pozvanka

Nanopolis

Nanopolis

Migromat – Istambul Amber festival 2011

 

Ciant presented videoinstalation Migromat in Istambul at Amber festival 2011.

 

 

Migromat ve Vernonu

Od 16.02. do 19.03.2011 bude v galerii Vernon představen premiérově projekt Migromat. Vernisáž 15.02.2011 v 18 hodin v galerii VERNON PROJEKT, Heřmanova 12, Praha 7.

Reportáž Barbory Sedláčkové pro Český rozhlas najdete zde.