akvarely / aquarels


more

Strom sázej vždycky rovně / Plant the tree always straight


 

I had a dream couple years ago, but the only thing, that was clear form it was to spread out to the world this sentence: Plant the tree always straight.
I have many explanation for myself, but I guess that everyone gets its own meaning.

————————————-

Před pár lety jsem měla sen a jedinou věc, kterou si z něj pamatuji je věta, která by se měla podle zdroje věty ve snu dostat k do nejvíce lidem: Strom sázej vždycky rovně.
Byla jsem už v mnoha situacích, na které ji lze aplikovat, ale myslím, že každý zažije specificky své.

MALÉ SVĚTY / Little worlds

Who-are-you_aquarel_21x29cm_2011

 

 

akvarely z venkova/aquarels from the countryside

Us_aquarel_21x29cm_2011

 

We-are-close_aquarel_21x29cm_2011

Algorytmus_aquarel_21x29cm_2011

Invisible-shield_aquarel_21x29cm_2011

 

 

 

Average place inhabitants/Obyvatelé průměrného místa

Average place inhabitants-instalation, digital-prints, 60cmx80, Linda Čihařová

Average place inhabitants-instalation, digital-prints, 60cmx80

 

more

Go Fever / Cestovní horečka

GO FEVER
Theese drawings were first made whenever I was abroad or came back and needed a feedback from my soul..

CESTOVNÍ HOREČKA
Tyto kresby tvoří soubor, vzniklý na cestách do vzdálených zahraničních oblastí nebo z dojmů po jejich návratu. Kresba na rozdíl od fotografie zachytí i myšlenky, jaké se člověku v danou chvíli honily hlavou. Fixuje a zpracovává tak i podvědomé signály nového prostředí.Výsledek je tak kombinací konkrétní situace a vjemu – dojmu z daného místa v daný čas a toho, co mi připomíná v rámci mé předchozí nebo následující zkušenosti.

 

more